Skip to content Skip to footer

Piłeś? Nie pracuj – czy pracodawca może zbadać stan trzeźwości pracownika?

Resort pracy przedstawił długo wyczekiwany projekt zmiany kodeksu pracy umożliwiający pracodawcom przeprowadzanie badań kontroli stanu trzeźwości pracowników. Wreszcie zaproponowano konkretną podstawę prawną, nie budzącą wątpliwości, że pracodawcy mają taką możliwość. - Proponowane zmiany wymagają jeszcze doprecyzowania, aby mogły efektywnie realizować przypisaną im…

Czytaj Więcej

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych na czele funduszy papierów dłużnych

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych otrzymał najwyższe (5a) oceny pośród 26 funduszy papierów dłużnych w majowym rankingu Analizy.pl. Jak podkreślają autorzy rankingu, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku tylko nieco ponad 1/3 funduszy polskich papierów dłużnych zdołała wypracować zysk. Zarządzającym subfunduszem IPOPEMA…

Czytaj Więcej

Polacy coraz częściej korzystają z gier i aplikacji na niezabezpieczonych smartfonach. Co piąty użytkownik pada ofiarą hakerów.

Polacy na potęgę korzystają ze smartfonów (93 proc.). Rok pandemii przyczynił się do wzrostu ilości czasu spędzonego z telefonem w ręku – z 2,5 do ponad 4 godzin dziennie…. Coraz częściej, obok połączeń telefonicznych czy wysyłania wiadomości SMS, smartfon służy do płatności…

Czytaj Więcej

Rusza specjalistyczne Centrum Mediacji i Arbitrażu dla branży motoryzacyjnej.

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchamia Centrum Mediacji i Arbitrażu. Jego głównym zadaniem będzie prowadzenie postępowań mediacyjnych (docelowo także arbitrażowych), głownie w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym. Zakres sporów obejmie szeroko rozumianą z branżę motoryzacyjną. Centrum będzie starało się pomagać w rozwiązywaniu…

Czytaj Więcej