Skip to content Skip to footer

Rusza specjalistyczne Centrum Mediacji i Arbitrażu dla branży motoryzacyjnej.

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchamia Centrum Mediacji i Arbitrażu. Jego głównym zadaniem będzie prowadzenie postępowań mediacyjnych (docelowo także arbitrażowych), głownie w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym. Zakres sporów obejmie szeroko rozumianą z branżę motoryzacyjną. Centrum będzie starało się pomagać w rozwiązywaniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami, ale również między osobami fizycznymi a także sporów konsumenckich w relacjach z dealerami, importerami, warsztatami samochodowymi. Dodatkowo Centrum będzie popularyzowało mediacje jako metody rozwiązywania sporów. Jego pracami pokieruje radca prawny Michał Muchowicz.

Dzięki sprawnie działającym mediatorom posiadającym doświadczenie i wiedzę z branży motoryzacyjnej strony będą miały możliwość polubownego rozwiązania sporu poprzez wypracowanie porozumienia. W opinii ekspertów Centrum mediacje i arbitraż pozwolą na oszczędność czasu i kosztów, w porównaniu z postępowaniem sądowym.

 – Naszą ambicją jest pomoc w rozwiązywaniu sporów na rynku motoryzacyjnym nie tylko w relacjach B2C, ale także w relacjach B2B – mówi radca prawny Paweł Tuzinek, prezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego i jeden z mediatorów w CMiA. – Jak widzimy z doświadczeń bez mała 3-letniej działalności Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, ogromna większość spraw spornych dotyczy wad pojazdów czy wykonanych napraw, ale chcemy też, żeby do CMiA były w przyszłości kierowane m. in. spory dotyczące narzucania celów sprzedażowych dealerom, spory serwisów z ubezpieczycielami o „resztówki” czy też spory dotyczące rozwiązywania umów autoryzacyjnych.

– Wciąż rosnące koszty w zakresie sporów sądowych oraz czas tych postępowań stanowią jeden z kluczowych czynników przemawiających za wyborem mediacji – mówi radca Michał Muchowicz. – Z kolei względnie krótki czas prowadzenia mediacji oraz przerwanie biegu przedawnienia w przedmiocie żądań strony stanowi poważny argument do rozważenia podjęcia próby polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji.  W procesie mediacji istotnym jest również osoba bezstronnego mediatora, który przy wykorzystaniu różnych metod stara się doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu, wspiera strony w formułowaniu propozycji ugodowych, a także za ich zgodą może wskazać sposoby rozwiązania sporu. Warto zawsze pamiętać, że to nie konflikt jest źródłem walki między ludźmi, ale sposób, w jaki go rozwiązują.

W ramach Centrum działają wyłącznie mediatorzy, którzy na co dzień zajmują się sporami w branży motoryzacyjnej, posiadający odpowiednie doświadczenie i praktykę zawodową, zmierzając do sprawnego przeprowadzenia mediacji zakończonej podpisaniem ugody mediacyjnej. Centrum zajmować się będzie w pierwszej kolejności mediacją w sporach. Otwarcie sądu arbitrażowego planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5