Skip to content Skip to footer

Motorsport w kolorach?

Za kilkanaście miesięcy najprawdopodobniej od 1 września 2024 roku w Polsce pojawią się nowy wzór tablic rejestracyjnych. Specjalne oznaczenia otrzymają auta zarezerwowane dla pojazdów wykorzystywanych do sportu. Jest to wynik ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa zmienia również niektóre zapisy Prawa o ruchu drogowym. Pierwszy raz w polskim prawodawstwie pojawiło się pojęcie samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych. Co ciekawe, te samochody nie będą poddawane okresowym badaniom technicznym. Zamiast nich auta te będą musiały przechodzić badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Będą też dopuszczone do ruchu czasowo.

Czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych dokona starosta poprzez wydziale komunikacji. W urzędzie osoba rejestrująca otrzyma pozwolenie na 12 miesięcy oraz komplet zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. Maja się one różnić kolorem od tablic typowych. Samochód osobowy przeznaczony do sportu nie będzie mógł uczestniczyć w normalnym ruchu. Pojazd trafić może na publiczną drogę wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje właśnie nad przepisami wykonawczymi do ustawy. Na mocy nowego rozporządzenia określona zostanie kolorystyka tymczasowych tablic rejestracyjnych dla aut do zawodów sportowych. Uzupełnione zostaną przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych.

Według portalu prawodrogowe.pl projekt zakłada ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienia przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Nowe rozporządzenie dotyczące tablic rejestracyjnych miałoby obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.  Nowe tablice pojawią się od 1 września.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment