Skip to content Skip to footer

Grupa Cichy-Zasada stawia na odpowiedzialność

Jak wynika z badań CBRE, temat trzech filarów odpowiedzialnego biznesu ESG, stanowi priorytet dla 73 proc. firm. Ale tylko połowa aktywnie angażuje się w prace nad strategią zrównoważonego rozwoju. W grupie tej znajduje się Grupa Cichy-Zasada, która stara się mieć pozytywny wpływ na otaczające je społeczności.

ESG to skrót od trzech kluczowych kategorii, które zyskały na znaczeniu w światowym biznesie: Środowisko (environmental), Społeczność odpowiedzialność (social responsibility) i Zarządzanie (governance). Te trzy obszary składają się na zintegrowane podejście do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, które wykracza poza tradycyjne cele finansowe. Firmy, które przywiązują wagę do ESG, nie tylko dążą do osiągnięcia zysku, ale również dbają o wpływ swoich działań na otaczający je świat.

Grupa Cichy-Zasada to największa firma dealerska w branży motoryzacyjnej w Polsce, składająca się z zespołu ponad 1500 osób, pracujących w 24 lokalizacjach. W takich warunkach pojawiają się zarazem duże możliwości, jak i ogromne wyzwania dla wdrażania praktyk odpowiedzialnego biznesu.

Ludzie – dzięki nim i dla nich.
Sercem każdego przedsiębiorstwa są ludzie, zarówno klienci, jak i pracownicy, na co dzień budujący i reprezentujący firmę. Prywatna opieka zdrowotna oraz karty sportowe dla pracowników stały się już niemal obowiązkową zachętą do podjęcia i utrzymania pracy. Grupa Cichy-Zasada stara się na bieżąco rozwijać udogodnienia dla zespołu: szkolenia z pierwszej pomocy, darmowe webinaria, zniżki na wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne to elementy wspierające zainteresowania oraz zaspokające potrzeby pracowników.

Grupa idzie jednak o krok dalej, liczy się bowiem również lokalna społeczność. Firma wspiera regionalny sport. Wymienić tu można np. drużyny Meblorza Swarzędz czy King Wilki Morskie Szczecin. W skali krajowej jest również jednym z partnerów Reprezentacji Polski w Amp futbolu oraz Bartosza Ostałowskiego, jedynego na świecie profesjonalnego kierowcę, prowadzącego stopą, który uległ wypadkowi w wieku w wieku 20 lat tracąc obie ręce. Ponadto GCZ zaprasza do swoich salonów dzieci z lokalnych przedszkoli oraz szkół organizując dla nich wycieczki pod hasłem „Bezpieczna podróż” podczas których nie tylko mogą zwiedzić salon oraz serwis, ale są edukowane na temat bezpiecznego poruszania się.

Firma rozwija również program praktyk, czy płatnego stażu „Ready To Work” dla absolwentów szkół technicznych, którzy chcieliby związać się z branżą motoryzacyjną. – Nie ukrywam, że jest to obopólna korzyść. Uczniowie i absolwenci otrzymują możliwość uzyskania niezbędnego doświadczenia, my natomiast chętnie przedłużamy umowy z najlepszymi z nich – – mówi Agnieszka Prześlak-Piotrowska z GCZ.

Firma angażuje się również w działalność charytatywną. – Nasi pracownicy bardzo chętnie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i działają w niej bardzo aktywnie. Co roku pracownicy poszczególnych salonów należących do naszej grupy w różnych miastach wybierają lokalny sztab wielkiej orkiestry świątecznej pomocy i wspierają go według zapotrzebowania – czasami jest to wsparcie w postaci wypożyczenia samochodu którym mogą podróżować wolontariusze, a czasami oddanie na licytacje charytatywną nagrody w postaci vouchera na samochód z pełnym bakiem na weekend.. Jednak to nie jedyne formy wsparcia dla organizacji charytatywnych – dodaje Grzegorz Basiński. Grupa Cichy-Zasada stale wspiera szczeciński szpital ratunkowy dla dzieci „Zdroje”, Fundację „Nadzieja” (zbierającą fundusze dla osób poszkodowanych w wypadkach), Caritas czy PAH „Pajacyk”. Największy polski dealer jest również członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Środowisko naturalne
Spaliny samochodowe są źródłem niemal połowy całkowitej emisji tlenków azotu, 22 proc. emisji tlenku węgla oraz około 12 proc. dwutlenku węgla. Choć nasi partnerzy starają się rozwijać efektywne źródła napędu o zerowej emisji spalin, jak również doskonalić procesy produkcyjne, to zdajemy sobie sprawę o konieczności podjęcia konkretnych działań na rzecz środowiska w niemal każdym obszarze naszej działalności – zapewnia Grzegorz Basiński.

Dlatego Grupa Cichy-Zasada już od kilku lat modernizuje swoje salony oraz warsztaty montując proekologiczne instalacje fotowoltaiczne. Od 2024 roku dołączy również do zespołu posadzimy.pl, deklarując posadzenie drzewa za każdym razem, gdy sprzedaje jeden pojazd elektryczny. Grupa dba także o bioróżnorodność, finansując pasieki we współpracy z firmą Beeup.pl. Pszczoły to bowiem jeden z najważniejszych organizmów w naszym ekosystemie, odpowiadający za prawidłowy rozwój przeszło 80 proc. gatunków roślin.

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest zrozumienie zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz, dlaczego firma podejmuje działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Na decyzję o realizacji polityki ESG należy patrzeć przez pryzmat budowania konkurencyjności klimatycznej, poprawy relacji z otoczeniem, sposobem lepszego zarządzania ryzykiem, a nie obowiązku narzuconego firmie.

Dodatkową korzyścią jest możliwość przyciągania i zatrzymywania talentów. Badania pokazują bowiem, że pracownicy (szczególnie reprezentujący pokolenie Y i Z), preferują pracę dla firm odpowiedzialnych i zaangażowanych w sprawy społeczne i środowiskowe. A to ma wpływ na lepszą kulturę organizacyjną i mniejszą rotację pracowników.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment