Skip to content Skip to footer
czy cena bitcoina może spaść do zera

Czy cena bitcoina może spaść do zera?

Czy cena bitcoina może spaść do zera? Od samego początku swojej obecności na rynku bitcoin serwuje inwestorom prawdziwy rollercoaster. Raz powoduje euforię przy okazji wyjątkowo dynamicznych wzrostów, innym razem przyprawia o zawał spadkami.

Ale czy cena BTC może sięgnąć pozostawiając inwestorów w stanie całkowitego załamania? To pytanie warte milion dolarów, dlatego przeanalizujmy dokładnie możliwe scenariusze. Zbadajmy też czynniki, które mogą potencjalnie wpłynąć na przyszłość ceny tej kryptowaluty.

Oto, o czym przeczytasz w tym artykule:

 1. Zmienność a cena bitcoina
 2. Kiedy cena bitcoina mogłaby (teoretycznie) spaść do zera?
 3. Czynniki negujące scenariusz całkowitego załamania się rynku bitcoina
 4. Dlaczego cena bitcoina nigdy nie spadnie do zera?

Zmienność a cena bitcoina

Bitcoin charakteryzował się wysokim stopniem zmienności już od samego początku swojej obecności na rynku. Wyraźne, dynamiczne wahania ceny zdołały – w oczach niektórych analityków – przyćmić potencjał zdecentralizowanej kryptowaluty.

Nieprzewidywalność co do sufitu wzrostów i głębokości spadków sprawiła, że wielu zaczęło postrzegać BTC nie tylko jako środek wymiany, ale także jako instrument spekulacyjny, na którym można sporo zarobić bez konieczności zagłębiania się w technologię, ani nawet posiadania cyfrowych monet w swoim portfelu (instrumenty pochodne).

historyczny wykres ceny bitcoina
historyczny wykres ceny bitcoina; źródło: Coingecko

Historyczne trendy cenowe BTC/USD

Historyczne trendy cenowe bitcoina to wciągająca opowieść o bezprecedensowych wzrostach i nieporównywalnej zmienności.

Bitcoin, który powstał jako nowatorska koncepcja w głowie enigmatycznego Satoshiego Nakamoto w 2008 roku, rozpoczął swoją historię z niewielką a właściwie żadną wartością pieniężną.

Do 2010 roku osiągnął swoją pierwszą realną wycenę. W 2013 r. kurs BTC/USD przekroczył granicę 1000 dolarów, sygnalizując wyłaniającą się dominację. Równocześnie do głosu doszedł niestabilny charakter kryptowaluty. Dość szybko okazało się, że cena BTC potrafi też dynamicznie spadać i długotrwale utrzymywać się głęboko poniżej ustalonych wcześniej szczytów – i to przez kilka dobrych lat.

cena bitcoina między majem 2013 a majem 2014
wykres ceny bitcoina kwiecień 2013 – maj 2014; źródło: Coingecko

W 2017 r. nastąpił astronomiczny wzrost ceny bitcoina. BTC dotknął wówczas poziomu 20 000 dolarów, by w 2018 r. zanurkować o prawie 80%.

cena bitcoina sierpień 2017 - grudzień 2018
wykres ceny bitcoina sierpień 2017 – grudzień 2018; źródło: Coingecko

W latach 2020–2021 – w towarzystwie globalnej niepewności gospodarczej i wzrostu zainteresowania inwestorów instytucjonalnych – cena kryptowaluty odbiła jednak w górę i osiągnęła dotychczasowy rekord na poziomie 60 000 dolarów (10 listopada 2021).

wykres ceny bitcoina styczeń 2020 - marzec 2022
wykres ceny bitcoina styczeń 2020 – marzec 2022; źródło: Coingecko

Lata 2022-2023 to kolejne, mocne spadki i dynamiczne wzrosty. W chwili pisania tego artykułu cena bitcoina wynosiła niecałe 26 000 dolarów.

Takie ruchy ceny – od zera do imponujących, oszałamiających poziomów – uosabiają burzliwą, ale niezaprzeczalnie prowzrostową drogę BTC na wykresie. Historia ceny króla kryptowalut to jednak nie tylko opowieść o liczbach, ale świadectwo jego trwałej atrakcyjności i zmieniającego się podejścia tradycyjnego rynku do alternatywnych walut cyfrowych.

Główne czynniki wpływające na cenę Bitcoina

Podobnie jak na cenę każdego innego aktywa, również na cenę bitcoina wpływ ma niezliczona ilość wzajemnie powiązanych czynników, odzwierciedlających jego złożoną interakcję z globalną gospodarką, polityką i nastrojami społecznymi.

Fundamentalne znaczenie mają podaż i popyt: przy ograniczonej podaży wynoszącej 21 milionów monet, bezwzględna rzadkość BTC może podnieść jego cenę w miarę wzrostu popytu. Ponadto, ogromną rolę odgrywa mechanizm spekulacji rynkowych; wiele osób kupuje BTC, mając nadzieję sprzedać go po wyższej cenie, a takie działania mogą spowodować gwałtowne wahania cen.

kwartalne roi bitcoina
ROI bitcoina w ujęciu kwartalnym (stan na wrzesień 2023); źródło: coinglass

Duże znaczenie mają również wiadomości z rynku i działania o charakterze regulacyjnym. Ogłoszenia o ograniczeniach regulacyjnych lub potencjalnych zakazach działalności giełd kryptowalut na głównych rynkach, takich jak USA, Chiny czy Korea Południowa, mogą wywołać gwałtowne spadki cen, podczas gdy bardziej przychylne wiadomości regulacyjne, takie jak np. uznanie bitcoina za legalny środek płatniczy przez Japonię, mogą podnieść jego cenę.

Kolejnym znaczącym czynnikiem są: wpływ mediów i decyzje dużych inwestorów. Poparcie lub krytyka ze strony wpływowych osobistości lub instytucji może wpłynąć na nastroje rynkowe, powodując wzrosty lub pogorszenie koniunktury.

Co więcej, na postrzeganie inwestorów wpływ mogą mieć również zmiany i innowacje technologiczne, takie jak aktualizacje protokołu Bitcoin lub pojawienie się rozwiązań skalujących.

Warto wziąć też pod uwagę zewnętrzne czynniki makroekonomiczne, takie jak recesja gospodarcza, stopa inflacji waluty fiducjarnej lub zmiany w tradycyjnych strategiach inwestycyjnych. One również mogą również wpłynąć na wymiar atrakcyjności BTC jako alternatywy inwestycyjnej.

Wreszcie, nie można pominąć kwestii manipulacji rynkowych, często określanych mianem działań „wielorybów” – inwestorów, w których portfelach znajdują się ogromne zasoby BTC. Cena bitcoina tańczy w rytm złożonej melodii, kształtowanej zarówno przez wewnętrzną dynamikę ekosystemu, jak i szersze wydarzenia globalne.

W jakich warunkach cena bitcoina mogłaby spaść do zera?

Przeanalizujmy potencjalne scenariusze, w których cena bitcoina mogłaby doświadczyć ponadprzeciętnego załamania.

Bitcoin zostaje uznany za aktywo, które nie posiada żadnej wartości wewnętrznej

Debata na temat wartości wewnętrznej jest głównym tematem dyskusji na temat różnych aktywów, jest jednak szczególnie interesująca w przypadku kryptowalut, zwłaszcza Bitcoina. Czy król kryptowalut przedstawia wartość, która chroni go przed spadkiem do zera?

Wartość wewnętrzna odnosi się zazwyczaj do nieodłącznej wartości składnika aktywów w oparciu o czynniki materialne lub niematerialne. Tradycyjne aktywa, takie jak złoto, mają niejako wartość „samą w sobie” przez wzgląd na namacalne zastosowania w branżach takich jak elektronika i biżuteria. Podobnie akcje stanowią roszczenie względem przyszłych zysków i aktywów spółki.

Bitcoin nie ma formy fizycznej. Nie przedstawia też podobieństw w odniesieniu do żadnego tradycyjnego modelu ekonomicznego. Krytycy twierdzą, że bez takiego namacalnego wsparcia wartość Bitcoina ma charakter wyłącznie spekulacyjny a jego wycena wynika z nastrojów rynkowych, a nie wartości fundamentalnej.

Zwolennicy przeciwnie, twierdzą, że wewnętrzna wartość Bitcoina zakorzeniona jest w jego projekcie technologicznym, zdecentralizowanym charakterze i bezpieczeństwie blockchaina. Twierdzą oni, że zdolność Bitcoina do oferowania systemu pieniężnego typu peer-to-peer bez konieczności udziału pośredników nadaje mu znaczną wartość w erze cyfrowej.

Co więcej, stały limit podaży Bitcoina wprowadza niedobór, czyli cechę, która historycznie leży u podstaw wartości. Debata często rozciąga się na sferę filozoficzną, kwestionując naturę samej wartości. Czy wartość nie jest konsensusem przekonań? W końcu waluty fiducjarne, które od czasu rozwiązania standardu złota nie mają namacalnego wsparcia, działają w dużej mierze w oparciu o zbiorowe zaufanie.

Stawiając sprawę w tym świetle, debata na temat wartości wewnętrznej podkreśla ewoluujące rozumienie „wartości” w szybko zmieniającym się krajobrazie finansowym i technologicznym.

Globalne gospodarki banują bitcoina

Jeśli wiodące gospodarki zakazałyby Bitcoina, kryptowaluta mogłaby stanąć w obliczu poważnego ciosu. Ale czy byłby to cios śmiertelny, który obniżyłby jego cenę do zera?

Tak postawione pytanie budzi wiele kontrowersji. Tego rodzaju decyzje mogłyby wpłynąć na zaufanie inwestorów i stabilność rynku bitcoina. Wprowadzenie bardziej szczegółowych przepisów i uregulowań mogłoby pomóc w zminimalizowaniu ryzyka i zwiększeniu akceptacji BTC przez większą liczbę osób. Jednakże, w obliczu ewentualnego zbanowania ze strony dużych gospodarek, przyszłość Bitcoina pozostaje niepewna i trudno przewidzieć, jakie skutki mogłoby to przynieść w dłuższej perspektywie.

Regulacje – zarówno te wysoce rygorystyczne, jak i bardziej łagodne – działają jak miecz obosieczny. Z jednej strony dobrze opracowane regulacje mogą sprzyjać wzrostowi, zaufaniu i stabilności, zapewniając, że zainteresowane strony działają w ramach ochrony konsumentów i utrzymania integralności rynku. Z drugiej strony, zbyt restrykcyjne lub pośpiesznie wdrażane regulacje mogą stłumić ducha innowacji, zniechęcić inwestorów i ograniczyć potencjał technologii.

Regulacje postrzegane przez rynek jako pozytywne mogą prowadzić do nastrojów zwyżkowych, natomiast zakazy lub ograniczenia mogą skutkować gwałtownym spadkiem zainteresowania i ceny. Poza samą dynamiką rynku, globalne regulacje kształtują także szerszą narrację, wpływając na postrzeganie społeczne i określając, czy bitcoin będzie postrzegany jako korzystny przełom, czy też zagrożenie.

Czynniki negujące scenariusz całkowitego załamania się rynku bitcoina

Oto kilka przesłanek, które przemawiają za tym, że cena bitcoina nie osiągnie zera:

Ponadprzeciętny wskaźnik zyskowności inwestycji

Na poniższym wykresie zobaczysz liczbę dni w historii obrotu BTC, podczas których trzymanie kryptowaluty było zyskowne opłacalne w porównaniu z aktualną ceną (stan na 9 września 2023). Wykres ten ukazuje agresywny wzrost krzywej adopcji Bitcoina w czasie, co znajduje odzwierciedlenie w jego cenie. Ponieważ podaż jest ograniczona, wraz ze wzrostem popytu rosła cena.

dni zyskowne w trzymaniu bitcoina
dni zyskowne na rynku BTC/ USD; źródło: blockchain.com

Ilustruje to również znaczenie zrozumienia cykli rynkowych bitcoina i stanowi przestrogę, aby uniknąć kupowania na szczytach cykli rynkowych. Okazuje się, że spadki ze szczytów cykli trwały dość długo – około 2-3 lat. Bitcoin jednak sukcesywnie nagradzał cierpliwych.

Wzrost znaczenia bitcoina jako środka wymiany wartości

Rosnąca akceptacja walut cyfrowych jako środka wymiany zwiastuje przełom w globalnym krajobrazie finansowym.

Postrzegany głównie jako aktywo spekulacyjne, Bitcoin śmiało wyszedł poza te ramy. Od kawiarni w Korei Południowej po luksusowe hotele w Szwajcarii, przedsiębiorstwa na całym świecie otwierają swoje drzwi dla płatności BTC.

Do tego pociągu dołączyli również giganci technologiczni i platformy online, oferując bramki płatnicze dla kryptowalut i usługi cyfrowych portfeli. Wzrost akceptacji przypisać wypada zdecentralizowanej i transgranicznej naturze kryptowalut, umożliwiającej bezproblemowe transakcje międzynarodowe bez ograniczeń i opłat typowych dla tradycyjnych systemów bankowych.

Ponadto, wraz ze wzrostem świadomości konsumentów i rozbudową infrastruktury dla transakcji krypto, umacnia się rola bitcoina nie tylko jako store-of-value, ale także jako realnego środka wymiany.

Zainteresowanie instytucji

W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie instytucjonalne Bitcoinem znacznie wzrosło. Wiele tradycyjnych podmiotów finansowych zaczęło dostrzegać potencjał kryptowaluty jako magazynu wartości i zabezpieczenia przed inflacją.

Przykładowo MicroStrategy, firma z sektora business intelligence, przyjęła w 2020 r. bitcoina jako swoje główne aktywo rezerwowe. Od tego czasu kupili BTC o wartości ponad 1 miliard dolarów.

Innym przykładem może być Tesla, pod przywództwem Elona Muska, która na początku 2021 roku nabyła bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów i nawet na krótko akceptowała je jako metodę płatności za swoje pojazdy.

Co więcej, starsze instytucje finansowe, takie jak Fidelity Investments, zaczęły oferować usługi dedykowane BTC, jak również innym wiodącym aktywom cyfrowym.

Przykłady te podkreślają szerszą perspektywę i zdecydowany trend: rosnącą integrację Bitcoina ze strategiami głównych instytucji, podkreślając jego ewoluującą rolę w ekosystemie finansowym.

Ulepszenia w ramach technologii

Technologia Bitcoina stale ewoluuje, odzwierciedlając jego możliwości adaptacyjne i zaangażowanie zdecentralizowanej społeczności w doskonalenie protokołu.

Istotnym osiągnięciem jest na przykład aktualizacja Segregated Witness (SegWit) z 2017 r., która zwiększyła pojemność bloków i utorowała drogę do poprawy szybkości transakcji.

Kolejnym kluczowym ulepszeniem jest Lightning Network – rozwiązanie off-chain, które ułatwia natychmiastowe transakcje na dużą skalę przy minimalnych kosztach, czyniąc mikrotransakcje opłacalnymi i łagodząc problemy ze skalowalnością.

Możemy wymieniać dalej: sygnatury Schnorra w celu dalszego zwiększenia skalowalności i prywatności poprzez agregację wielu podpisów transakcji w jeden czy Taproot – kolejna aktualizacja, która ma na celu zwiększenie elastyczności Bitcoina, jednocześnie zwiększając prywatność.

Każde z tych ulepszeń nie tylko optymalizuje funkcjonalność Bitcoina, ale także umacnia jego pozycję jako prekursora w stale rozwijającej się dziedzinie kryptowalut.

Dlaczego cena bitcoina nie spadnie do zera

Rzadkość, ograniczona podaż, zdecentralizowany charakter działania, przewaga pierwszego gracza… – to podstawowe czynniki dające przekonanie odnośnie tego, że cena BTC nie powinna być zagrożona spadkiem do zera.

Ograniczona podaż i popyt

Jednym z podstawowych powodów, dla których Bitcoin nie powinna spaść do zera, jest wzajemna zależność pomiędzy jego niedoborem a wynikającym z niego popytem.

Protokół Bitcoina gwarantuje, że docelowo istniało będzie tylko 21 milionów bitcoinów. Ten wbudowany mechanizm twardej kapitalizacji, podobny do skończonych zasobów, takich jak złoto czy diamenty, z natury napędza popyt. Na dzień dzisiejszy wydobyto ponad 19 milionów bitcoinów, a do wprowadzenia do obiegu pozostało jeszcze około 1,5 miliona.

Malejąca podaż w połączeniu z rosnącym popytem, zwłaszcza w okresach dekoniunktury gospodarczej, powoduje wzrost wartości. Rzeczywisty przykład tej dynamiki obserwowaliśmy podczas pandemii Covid-19, gdy tradycyjne rynki zachwiały się, a wielu inwestorów zwróciło się ku bitcoinowi, postrzegając go jako zabezpieczenie przed niepewnością rynkową.

Ten gwałtowny wzrost popytu w obliczu stale malejącej podaży, wzmocnił odporność cenową Bitcoina. Czynniki te stanowią podstawę argumentu, że wartość Bitcoina może spaść z powodu różnych czynników, aczkolwiek sięgnięcie do zera wydaje się mało prawdopodobne.

Decentralizacja

Innym argumentem za tym, dlaczego cena bitcoina nie spadnie do zera, jest jego zdecentralizowany charakter.

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut kontrolowanych przez scentralizowane podmioty, takie jak rządy czy banki centralne, Bitcoin działa w zdecentralizowanej sieci rozproszonej po komputerach na całym świecie. Oznacza to, że żaden pojedynczy podmiot nie ma kontroli nad jego podażą, popytem ani wartością.

Przykłady siły tej decentralizacji pochodzą z krajów takich jak Wenezuela, gdzie hiperinflacja pogrążyła rządową walutę, skłaniając obywateli do szukania oparcia w Bitcoinie.

W takich okolicznościach zdecentralizowana struktura Bitcoina działa jak bezpieczna przystań, odizolowana od rządowej polityki fiskalnej. Dodatkowo, gdy potężne gospodarki, takie jak Chiny, ograniczają działalność krypto, podczas gdy cena może tymczasowo spaść, globalna zdecentralizowana sieć zapewnia Bitcoinowi przetrwanie.

Natywna odporność, jaką zapewnia zdecentralizowany charakter Bitcoina nie tylko wspiera jego wartość, ale także poddaje w wątpliwość prawdopodobieństwo, że jego cena spadnie kiedykolwiek do 0 dolarów.

Przewaga pierwszego gracza

Bitcoin jest często nazywany „cyfrowym złotem”. Kryptowaluta zapisała się niewątpliwie w historii nie tylko jako technologiczna nowość, ale także ze względu na swoje dziedzictwo i przewagę płynącą z bycia pierwszą kryptowalutą na rynku.

Ten wykres przedstawia porównanie ceny złota i bitcoina z inwestycji o wartości 1 dolara od dnia 6 października 2009 r.:

porównanie inwestycji w bitcoin i złoto; źródło: charts.woobull.comStatus pioniera zapewnił Bitcoinowi wyjątkową rozpoznawalność i zaufanie płynące z marki. Żeby nie być gołosłownym: chociaż od 2021 r. istnieje ponad 10 000 różnych kryptowalut i tokenów cyfrowych, Bitcoin niezmiennie utrzymuje najwyższą kapitalizację rynkową, często będąc pierwszym wyborem dla inwestorów instytucjonalnych.

Ugruntowana pozycja BTC na rynku potwierdza przekonanie, że cena bitcoina nie powinna sięgnąć dna.

Bitcoin: szykując się na nieznane

Mimo niepewności co do przyszłości Bitcoina, inwestorzy cały czas mogą rozwijać swoją świadomość rynkową analizując aktualne trendy, badając potencjalne czynniki wpływające na wartość kryptowaluty i stosując strategie zarządzania ryzykiem.

Zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmian może okazać się kluczowa dla osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego w tym wysoce zmiennym cyfrowym ekosystemie.

 • Dywersyfikuj portfel

  Czy kiedykolwiek słyszałeś powiedzenie „nie stawiaj wszystkiego na jednego konia”? Dywersyfikacja portfela jest sposobem na zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami związanych z inwestycją w bitcoin.

  Poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego, inwestor minimalizuje ryzyko związane z dużymi wahaniami na rynku głównego aktywa i lokuje swoje saldo w większej liczbie sprawdzonych instrumentów.

  Takie podejście pozwala na elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, co może – w perspektywie długoterminowej – przynieść większe korzyści.
 • Bądź na bieżąco z trendami na rynku

  Bądź na bieżąco. Świat kryptowalut stale się rozwija, dlatego bycie na bieżąco może stanowić istotne ogniwo ochrony przed nieoczekiwanymi spadkami. Śledzenie najnowszych doniesień czy analizowanie trendów pomoże Ci lepiej zrozumieć rynek i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

  Nie zapominaj również o poszerzaniu swojej wiedzy na temat bitcoina, ocenie ryzyka i zabezpieczeniu swojej inwestycji.

  Pamiętaj, że wiedza to potęga, zwłaszcza w dynamicznym świecie kryptowalut.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wysoką zmienność i spekulacje, trudno przewidywać poziom przyszłej wyceny bitcoina. Nie wydaje się jednak, aby – w obliczu przedstawionych wcześniej argumentów – miała ona spaść do zera.

Co więcej, wielu ekspertów przewiduje wzrosty ceny BTC w perspektywie długoterminowej, włączając w to projekcje wyceny na poziomie 1 miliona dolarów.

Tak czy inaczej, warto wziąć pod uwagę nieprzewidywalność rynku. Dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy zachowali czujność i byli świadomi ryzyka związanego z jego zakupem.

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale służą one jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Pamiętaj, że nie powinny one stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie traktuj ich jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Ważne jest, aby samodzielnie przeanalizować i zweryfikować dany projekt. Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z pewnym ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment