Skip to content Skip to footer

Bloober Team osiąga rekordowe przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu

Bloober Team osiąga rekordowe przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu. Spółka wypracowała 53,44 mln złotych przychodu netto ze sprzedaży produktów, co stanowi wzrost o 73% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Firma przygotowuje się do technicznego przejścia (bez nowej emisji akcji) z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Wdraża również swoją długoterminową strategię, dokonując pierwszej inwestycji M&A.

– Nasz wzrost w każdym roku pokazuje, że obraliśmy właściwą strategię rozwoju. Premiera Layers of Fear (2023) była największym wydarzeniem drugiego kwartału, z której jesteśmy bardzo dumni. Gra powstała we współpracy z Anshar Studios i jest częścią realizacji naszej strategii o współpracy z innymi podmiotami nad projektami, które nie będą developowane przez wewnętrzne zespoły – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team. Ten rok jest niezwykle intensywny, w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Napawa mnie to optymizmem, szczególnie że branża gier przechodzi etap weryfikacji jakości spółek – dodaje Babieno.

W drugim kwartale miała też miejsce premiera gry The Medium na Nintendo Switch za pośrednictwem usługi w chmurze. 5 czerwca odbyła się konferencja Apple – Worldwide Developers Conference (WWDC23), gdzie Bloober Team, jako partner Apple, zaprezentował dwa tytuły zmierzające na platformy z systemem MAC OS. Dodatkowo w trzecim kwartale tego roku będzie miała miejsce premiera The Medium na komputerach Apple MAC.

W czerwcu także podjęto na WZA uchwałę o przeniesieniu akcji Bloober Team z NewConnect na główny rynek GPW. Zgodnie z zapowiedziami będzie to przejście techniczne, bez emisji. 

– Wszystkie przygotowania giełdowe idą zgodnie z planem. Motywacją do tego od początku jest chęć zapewnienia spółce niezależności w dłuższej perspektywie czasowej. Oczywiście nie oznacza to, że zamykamy się na inne opcje. Jednak obecność na głównym parkiecie daje nam większą kontrolę przy jednoczesnej swobodzie działania. Obecnie skupiamy się na produkcji naszych gier i stale pracujemy nad nowymi okazjami do rozwoju. Anonsowana niedawno inwestycja w studio Played With Fire jest pierwszym, od ogłoszenia planu strategicznego, naszym działaniem M&A. Nie kończy naszych planów – przy czym – jak zawsze – dla naszej spółki najbardziej istotny jest organiczny rozwój i wzrost. Mamy na oku inne potencjalne podmioty, a kluczem dla takich transakcji pozostaje synergia. Dobieramy partnerów, którzy pomogą nam w realizacji naszych planów, czyli osiągnięcia pozycji lidera przy jednoczesnym zapewnieniu autonomii i możliwości rozwoju dla obu stron. To dobry czas na szukanie okazji – nie chcemy przeznaczać olbrzymich środków na te działania, ale priorytetem pozostaje jakość i dopasowanie – komentuje Babieno.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment