Skip to content Skip to footer

One2tribe SA z przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł netto

Notowana na rynku NewConnect spółka One2tribe w ostatnim kwartale 2022 r. wypracowała ponad 3,5 mln zł netto jednostkowych przychodów, prawie 0,7 mln zł EBITDA oraz ponad 0,2 mln zysku netto. W całym 2022 roku jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły prawie 9,4 mln zł, natomiast EBITDA przekroczyła 1,7 mln zł. Zarząd, mając na względzie aktualne trendy związane z technologią sztucznej inteligencji, widzi duże możliwości rozwoju spółki w tym zakresie.

– Czwarty kwartał ub. r. charakteryzował się zwiększeniem naszej działalności po stronie klientów, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost obrotów w spółce. Część naszych kampanii, które rozpoczęliśmy w ostatnich miesiącach 2022 r., zostanie w pełni rozliczona dopiero na początku tego roku. Miało to miejsce m.in. z nowymi klientami, jak IKEA, gdzie użytkownicy mogli korzystać z platformy Tribeware od listopada 2022 r. Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi oraz zadowolenie obecnych klientów z efektów współpracy, widzimy dalsze możliwości rozwoju spółki – informuje Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA.

W okresie od października do grudnia 2022 r. One2tribe SA wypracowała ponad 3,5 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do zerowych wyników w analogicznym okresie ub. roku. W raportowanym okresie spółka osiągnęła 0,2 mln zł zysku netto wobec 1,2 mln zł straty r/r. EBITDA w czwartym kwartale ub.r. wyniosła prawie 0,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej na tym poziomie wyniku odnotowała 1,2 mln zł straty. Tak duże rozbieżności spowodowane są marginalnymi wynikami JWA SA przed połączeniem z One2tribe sp. z o.o.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2022 roku wyniosły prawie 3,5 mln zł, odnotowano stratę netto na poziomie 0,2 mln zł, a EBITDA osiągnęła niemal 0,5 mln zł. Narastająco, przychód ze sprzedaży netto Grupy za okres 12 miesięcy ub. r. wyniósł prawie 9,2 mln zł.

One2tribe planuje wykorzystać aktualne trendy technologiczne na rynkach światowych
i zintensyfikować swoje działania w obszarze sztucznej inteligencji (AI).

– Z zadowoleniem obserwujemy wzrost popularności szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Sami mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wykorzystywania technologii maszynowego uczenia w ramach naszej działalności. Planujemy integrację rozwiązań generatywnej AI (takich jak ChatGPT) z naszymi algorytmami i dalszego wykorzystania w działalności One2tribe. Prowadzimy również w tym zakresie kolejne własne projekty rozwojowe, które niewątpliwie zwiększą zainteresowanie naszymi usługami oraz ekspozycję spółki na nowe rynki – podsumowuje Wojciech Ozimek, wiceprezes One2tribe SA.

One2tribe oferuje narzędzia do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników, wykorzystując dane i algorytmy, a także rozwiązania psychologii behawioralnej. Głównym produktem firmy jest platforma Tribeware, która łączy w sobie następujące funkcje: planowanie zadań, przydzielanie zadań pracownikom i kontrolowanie ich realizacji oraz systemu e-commerce do dystrybucji nagród. Z aplikacji o cechach systemu motywacyjnego korzysta obecnie ponad 80 tys. użytkowników na 7 rynkach (Polska i kraje arabskie). Są to głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej (retail), farmaceutycznej oraz finansowej. Wśród największych klientów można wyróżnić takie marki jak Lidl, Sanofi, Bayer, Play czy Vision Express.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment