Skip to content Skip to footer

Translator wyjaśni…

Badanie przeprowadzone przez Hondę wykazało, że wielu europejskich kierowców ma trudności w zrozumieniu zasad działania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Honda wprowadziła więc tak zwany translator e:Technologii, który pomaga kierowcom zrozumieć nową dla niektórych terminologię

Nowe badanie, przeprowadzone przez Honda Motor Europe, ujawniło u wielu kierowców samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi brak wiedzy na temat pojazdów zelektryfikowanych. Dane zebrano na podstawie ankiet, przeprowadzonych wśród 5 000 europejskich użytkowników aut z silnikami spalinowymi. Prawie dwie trzecie ankietowanych uznało informacje na temat pojazdów hybrydowych i elektrycznych (EV) za zbyt skomplikowane. Respondenci wskazywali jako główne trudności żargon techniczny, brak doświadczenia w korzystaniu, brak realnych przykładów eksploatacyjnych oraz nieprecyzyjne terminy i zwroty. Ponad połowa kierowców postrzega pojazdy elektryczne i hybrydowe jako przyszłość motoryzacji.  Jedna piąta ankietowanych zadeklarowała, że planuje zakup takiego pojazdu w ciągu najbliższych dwóch lat. Jednocześnie aż jeden na dziesięciu kierowców samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym wstrzymuje się z planami zakupu, gdy musi zmierzyć się z trudną w zrozumieniu terminologią. Stworzony przez Hondę tak zwany translator e:Technologii to narzędzie internetowe które dostarcza prostych tłumaczeń powszechnie używanych zwrotów i technologii, związanych z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi.Rozwojem swositego tłumacza zajął się zespół złożony z aktualnych właścicieli samochodów elektrycznych i hybrydowych Hondy, którzy postanowili pomóc nabywcom w zrozumieniu korzyści płynących z wyboru zelektryfikowanego pojazdu. W tłumaczeniu i popularyzacji niezrozumiałej terminologii dotyczącej pojazdów zelektryfikowanych wykorzystali oni osobiste doświadczenia i anegdoty.

– Nasze badania pokazują, że wielu europejskich klientów odkłada zmianę samochodów spalinowych na hybrydowe i elektryczne, ponieważ uważają je za zbyt skomplikowane – mówi Ewa Hinz-Bagińska, z polskiego oddziału Honda Motor Europe Limited. – Ponad jedna czwarta kierowców samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi twierdzi, że pozostaną przy tym, co znają, ponieważ nie rozumieją nowej technologii. Oczywistym dla nas było, że musimy się zająć tą kwestią.Swqisty tłumacz nie tylko wyjaśnia różnice pomiędzy hybrydą równoległą, miękką hybrydą i hybrydą samoładującą. Szczegółowo omawia też systemy wolnego, szybkiego i błyskawicznego ładowania oraz obala krążące mity na temat hybryd czy pojazdów elektrycznych.

Z badania Hondy wynika, że ponad jedna czwarta ankietowanych nie wierzy, że zasięg pojazdu elektrycznego jest wystarczający do zaspokojenia ich codziennych potrzeb. Prawie jedna piąta kierowców aut napędzanych silnikiem tradycyjnym uważa, że pojazdy elektryczne wymagają częstszych przeglądów niż ich obecny samochód.

Jeden na dziesięciu europejskich kierowców uważa, że podczas jazdy hybrydą w trybie w pełni elektrycznym nie może korzystać z radia, ogrzewania lub klimatyzacji. W wyniku tych błędnych przekonań jedna trzecia respondentów stwierdziła, że nie czułaby się pewnie, prowadząc samochód elektryczny przy obecnym braku wiedzy na ten temat.

Dostęp do translatora jest możliwy poprzez stronę internetową polskiego oddziału Honda Motor.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5