Skip to content Skip to footer

Rekordowe wpływy z CIT do budżetu państwa. Pięć firm odpowiada za ponad 11 proc. przychodów

W 2022 roku wpływy z CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, wyniosły 85,3 mld zł. W 2021 roku było to 66,7 mld zł, mieliśmy więc rekordowy wzrost, wynoszący 28 proc. Łączna wartość CIT-u zapłaconego przez pięciu największych płatników wyniosła 9,8 mld zł, co stanowi aż 11,5 proc. całkowitego przychodu z tego podatku.

Wzrost przychodów z CIT-u to największa zaobserwowana podwyżka wśród wszystkich podatków. W przypadku VAT, który stanowi źródło największych wpływów do budżetu państwa, różnica pomiędzy rokiem 2022 a 2021 to jedynie 7 proc. (230,4 mld zł vs. 215,7 mld zł).

Wpływy z CIT-u wyprzedziły PIT
Co istotne, wpływy z CIT-u do budżetu centralnego za 2022 rok były wyższe niż z PIT-u. Choć przychody wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych miały wartość 136,1 mld, należy pamiętać, że część obu danin wędruje do jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku PIT-u było to 67,9 mld zł, zaś CIT-u 15,2 mld zł. W kasie państwa ostatecznie znalazło się więc 68,2 mld z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 70,1 mld z podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2021 roku sytuacja była odwrotna. Po odliczeniu podatków dla samorządów, do budżetu centralnego powędrowało 52,4 mld na poczet CIT-u oraz 73,6 mld wynikające z PIT-u. W roku 2022 wartość środków pochodzących z podatku dochodowego od osób prawnych w budżecie państwa wzrosła więc o historyczne 34 proc.

Pięciu płatników odpowiada za ponad 11 proc. wpływu z CIT
Wśród największych płatników CIT na pierwszym miejscu znalazła się spółka akcyjna Orlen. Na poczet podatku za 2022 rok zapłaciła ona 4,4 mld zł, a jej całkowity udokumentowany przychód wynosi 23 mld. Drugie miejsce zajmuje Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO BP, z CIT-em w wysokości 1,7 mld oraz przychodami rzędu 10 mld. Trzecia w zestawieniu jest Jastrzębska Grupa Węglowa SA, która zapłaciła 1,3 mld zł. Obok niej plasuje się Podatkowa Grupa KGHM II, której podatek również sięgnął 1,3 ml, a piąta jest Grupa Lotos SA z 1,1 mld zł zapłaconego CIT-u.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Show CommentsClose Comments

Leave a comment