Skip to content Skip to footer

Do kiedy trzeba wysłać PIT? Prawnik wyjaśnia

Czy powinniśmy spieszyć się z rozliczeniem podatków za 2019 r. do 30 kwietnia, czy możemy zrobić to bezpiecznie w maju ? Do kiedy mamy w tym roku czas i czy trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki, aby rozliczyć się z fiskusem po 30 kwietnia? Wątpliwości związane z zapisami specustawy rozwiewa mec. Maciej Priebe, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy.


mec. Maciej Priebe, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy

Co prawda specustawa, wydana w związku z pandemią koronawirusa, wprowadziła wydłużony termin na złożenie PIT za  2019 r., jednak jej zapisy mogą budzić uzasadnione wątpliwości. Przede wszystkim specustawa nie tyle przesuwa termin złożenia zeznań za 2019 r. ile wskazuje, iż podatnik który złoży PIT do końca maja 2020, nie poniesie konsekwencji karno-skarbowych za złożenie deklaracji po terminie. PIT złożony w maju będzie zatem uznawany za złożony po terminie i rozpatrywany przez fiskusa w trybie tzw. czynnego żalu podatnika. Trzeba także pamiętać, że w przypadku PIT-37 i PIT-38 praktycznie nie ma możliwości niezłożenia deklaracji w terminie do końca kwietnia. Są one bowiem przygotowywane i udostępniane przez fiskusa na platformie ePIT. Oznacza to, że z końcem kwietnia nasz PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zapisany jako zatwierdzony i złożony przez podatnika. Dalsze zmiany będą możliwe tylko w trybie składania korekty do deklaracji. W przypadku PIT-36 i PIT-36L sytuacja wygląda już inaczej – nie są one automatycznie zatwierdzane na platformie ePIT z dniem 30 kwietnia. Należy zatem samodzielnie uzupełnić deklarację i złożyć ją do odpowiedniego urzędu skarbowego

Termin wskazany w specustawie, tj. koniec maja 2020 r., w praktyce oznacza także, iż na złożenie deklaracji mamy czas do 1 czerwca 2020 r. Dzień 31 maja jest bowiem niedzielą czyli dniem ustawowo wolnym od pracy. Termin przesuwa się zatem na najbliższy dzień roboczy – w tym przypadku poniedziałek 1 czerwca.Jak chodzi o rozliczenie zaległego podatku za 2019 r., w sytuacji skorzystania z wydłużonego terminu do końca maja 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym w dniu 23.04.2020, odsetki w takim przypadku nie będą pobierane, pomimo iż fiskus traktować będzie złożenie samej deklaracji po terminie.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5