Skip to content Skip to footer

Orlen z lepszym zyskiem od oczekiwań. Neutralna reakcja inwestorów

W III kwartale 2023 roku Orlen odnotował niemal 3,46 mld złotych zysku netto. To o ponad miliard mniej niż kwartał wcześniej oraz aż o 73% mniej niż w III kwartale roku ubiegłego, gdy płocki koncern zaraportował rekordowo wysokie wyniki. Równocześnie zysk netto okazał się o 7% wyższy od oczekiwań analityków, którzy średni spodziewali się wyniku rzędu 3,2 mld zł.

 Spadek rok do roku EBITDA LIFO o 2,7 mld zł nastąpił w efekcie ujemnego wpływu niższego efektu wolumenowego, niższego dyferencjału, niższych marż hurtowych, niższych marż petrochemicznych, hedgingu, umocnienia PLN wzg. USD, niższych marż paliwowych w detalu, niższych marż w wydobyciu oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy – informuje spółka. – Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 94% mocy  przerabiając 10 mt ropy. Koncern odnotował spadek sprzedaży o 2% (r/r), przy wyższej sprzedaży benzyny o 10% oraz paliwa lotniczego JET o 19%, natomiast niższej oleju napędowego o  5%, LPG o  1% oraz COO o 11%. W Polsce sprzedaż była niższa o 7%, w Czechach o 18%, a na Litwie o 37%.

Obecnie obserwujemy sezonowy spadek marż. Globalny przerób ropy naftowej utrzymuje się na poziomach sprzed pandemii, a utrzymujące się niskie poziomy zapasów paliw wskazują, że światowe moce rafineryjne mają trudności z zaspokojeniem popytu – czytamy w prezentacji wynikowej Orlenu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment