Skip to content Skip to footer

Mam 15 tysięcy i nie wiem w co zainwestować? Obligacje korporacyjne?

Czym są obligacje korporacyjne? Niezależnie od tego czy jesteś poczatkującym inwestorem czy poszukujesz odpowiedniej opcji do dywersyfikacji portfela warto zainteresować się głębiej tym zagadnieniem. To tak zwane dłużne papiery wartościowe. Emituje je konkretne przedsiębiorstwo, które chce pozyskać środki finansowe np. na rozwój swojej działalności. Obligacja oznacza, że emitent zaciągnął dług u nabywcy, czyli inwestora, i wyznaczonym terminie (zwanym terminem zapadalności obligacji) musi ową należność spłacić, zwracając cały kapitał wraz z odsetkami. 

Autor: Grzegorz Szulik, prezes polskiego fintechu Provema. 

Konstrukcja tego rozwiązania nie jest skomplikowana. Firma dokonująca emisji jest zobligowana szczegółowo ją opisać. Jest to niemal obowiązkowa lektura zanim podejmiemy decyzję dotyczącą ulokowania swojego kapitału. W warunkach znajdziemy m.in. oznaczenie emitenta, cele i wielkość emisji, wartość nominalną oraz cenę emisyjną obligacji, wysokość i rodzaj oprocentowania, częstotliwość wypłaty odsetek, termin wykupu obligacji. Takie informacje pomagają we wstępnej ocenie firmy szczególnie kiedy nie jest ona jeszcze na giełdzie ale oferuje atrakcyjną stopę zwrotu.

Grzegorz Szulik

Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na oferowane oprocentowanie. Oferty różnią się chociażby wysokością naliczanych odsetek i też sposobem ich naliczania. Są i takie, które nie oferują żadnych odsetek. Określane są zerokuponowymi czyli obligacje z pewnym z góry ustalonym dyskontem tzn. płacąc za nie cenę niższą od ich wartości nominalnej. W przypadku jej wykupu otrzymuje kwotę równą wartości nominalnej takiej obligacji. Nie są również wypłacane odsetki po okresie kapitalizacji. Jaki zysk ma z tego inwestor? Jedynym zyskiem jest różnica wynikająca z ceny zakupu a ceny nominalnej.  

Zakładamy jednak, że oczekujemy większego zysku niż wspomniana różnica. Stawiamy wtedy na oferty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Stałe oprocentowanie gwarantuje naliczanie i wypłacanie odsetek w tej samej wysokości bez względu na warunki ekonomiczne. Bez problemu można przewiedzieć zysk z inwestycji. Zmienne oprocentowanie najczęściej oparte jest na danym parametrze który decyduje o oprocentowaniu obligacji. Najczęściej jest to WIBOR albo inflacja + z góry ustalona marża. Wybór powinien opierać się na sytuacji rynkowej. Jeżeli stopy procentowe lub inflacja idą w górę warto zdecydować się na zmienne oprocentowanie. Kiedy jednak spodziewany jest spadek inflacji i stóp procentowych dobry posunięciem jest lokowanie kapitału w oferty o stałej stopie zwrotu. Oczywiście na względzie trzeba mieć, że jak to z rynkiem bywa może być dynamiczny i rozwojowy.  

Obligacje korporacyjne możemy zakupić zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Co więcej, na rynku pierwotnym możemy zakupić je zarówno w ofercie publicznej, jak i prywatnej. Jak nazwa wskazuje na rynku pierwotnym dokonujemy zakupu nowo wyemitowanych obligacji. Na rynku wtórnym odkupujemy obligacje od pierwotnego nabywcy, który z jakiś powodów nie może czekać do końca terminu na jaki zostały wyemitowane.  

Czy warto ulokować wolne środki w obligacje korporacyjne? Tak warto. Inwestujemy stosunkowo bezpiecznie z niemałym zyskiem. Należy pamiętać, że stawiając pierwsze kroki musimy postępować ostrożnie i dokładnie sprawdzić emitenta. Jego sytuację rynkową i proponowane zabezpieczenia. Jeżeli pójdziemy taką ścieżką szansę na powodzenie są ogromne.  

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5