Skip to content Skip to footer

Vivid Games zaprezentowała wyniki za sierpień

Przychody wygenerowane przez portfolio Vivid Games w sierpniu są zbliżone do lipcowych. Spółka spodziewa się, bazując na danych z poprzednich lat, że jesienią i zimą zaangażowanie odbiorców cyfrowej rozrywki wzrośnie, co pozytywnie wpłynie na sprzedaż, także w grach.


Wynik netto za sierpień wyniósł 0,02 mln zł, a EBITDA narastająco za osiem miesięcy sięga 2,7 mln zł. W sierpniu Spółka praktycznie zakończyła realizację układu, spłacając przedterminowo ostatnią ratę za obligacje.
“Wyniki za sierpień są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Nadal odczuwamy skutki sezonowego zmniejszenia zaangażowania użytkowników. Przewidujemy, że począwszy od września zaangażowanie graczy będzie stopniowo wzrastać, w związku z zakończeniem wakacji” – podkreśla Piotr Gamracy, CEO Vivid Games. “W sierpniu praktycznie zakończyliśmy realizację układu, spłacając ostatnią ratę za obligacje. Jest to dla Spółki symbol zamknięcia starych spraw i nowy początek. Intensywnie rozwijamy prototyp Real Boxing 3 oraz kreowaną w kooperacji z Boombit grę Easy Boxing. Wierzę, że spotkania zrealizowane podczas targów Gamescom, przyniosą niebawem kolejne możliwości, o których z przyjemnością poinformujemy ”- dodaje Prezes.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment