Skip to content Skip to footer

Fundusze Ipopema TFI pokazały wzrosty w 2020 roku

I półrocze 2020 roku to okres zmienności na rynkach finansowych, będący wynikiem pandemii oraz nieoczekiwanych zmian w gospodarkach wielu państw. Niemniej jednak zarządzający funduszami akcji spółek wzrostowych, medycznych i innowacyjnych potrafili wypracować bardzo dobre wyniki.

Przykładem mogą być fundusze Ipopema TFI Lumen Medycyny i Innowacji FIZ (fundusz zamknięty), który od początku roku zarobił 18,6 proc., w 12 miesięcy 35 proc., a stopa zwrotu za 3 lata to 47 proc. Wśród funduszy otwartych blisko 10 proc. wzrost zanotował Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO). Dobre wyniki wypracowali zarządzający funduszami obligacji korporacyjnych.

Strategia zarządzających Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO), polegająca na grze na spadki cen akcji, okazała się skuteczna (wzrost 9,6 proc.). Fundusz, jak zresztą większość z oferty Ipopema TFI, jest dostępny dla inwestorów indywidualnych.

Podobnie skuteczna okazała się strategia wykorzystania potencjału zagranicznych rynków w obszarze e-commerce, sektora IT, branży farmaceutycznej i biotechnologii. Fundusze Ipopema Globalnych Megatrendów oraz Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ, skierowane do inwestorów indywidualnych – klientów czołowych instytucji finansowych, osiągnęły ponadprzeciętne zyski w swoich grupach. Ipopema Globalnych Megatrendów SFIO to fundusz otwarty (jego aktywa to 20 mln zł), który w 2020 r. zyskał 13,7 proc., a w rok ponad 20 proc.

Jarosław Wikaliński

– Dostępność zagranicznych rynków dla klientów jest od kilku lat priorytetem IPOPEMA TFI. Uczestnicy funduszy zyskali ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp inwestorów indywidualnych był wcześniej utrudniony. Chcemy być w czołówce polskich TFI, które dostarczają polskim inwestorom możliwości inwestycyjne w najlepsze jakościowo i pod względem wzrostu spółki zagraniczne. Zagraniczne aktywa pozwalają na większą płynność funduszy, co jest istotnym aspektem dla inwestorów dbających o bezpieczeństwo inwestycji – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.

Solidnymi wynikami w I półroczu mogą się pochwalić także fundusze dłużne. Wśród polskich najlepszy był Ipopema Obligacji Korporacyjnych z wynikiem 1,4 proc.

– Fundusze obligacji korporacyjnych po gwałtownej przecenie, z którą mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu, powinny przynieść inwestorom w najbliższych kwartałach atrakcyjne stopy zwrotu. Obecnie jest dobry moment w cyklu, by wejść na rynek obligacji korporacyjnych. Pojawiło się na nim wiele okazji. W najbliższych kwartałach nadal spodziewamy się bardzo przyzwoitych stóp zwrotu ze względu na dalsze zawężanie się (obecnie szerokich) spreadów na rynku obligacji korporacyjnych. Wyniki z funduszy z tej kategorii powinny w najbliższym czasie bić na głowę swoją stopą zwrotu zyski z depozytów czy nawet z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych – Bogusław Stefaniak, szef rynku obligacji, Ipopema TFI.

Dziś, z portfelem aktywów przekraczającym 51 mld złotych* IPOPEMA TFI jest największym towarzystwem na rynku funduszy niepublicznych i stabilnym partnerem dla klientów wielu instytucji Private Bankingu w Polsce.

*Dane za Analizy Online (Maj2020)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5