Skip to content Skip to footer

Koniunktura w budownictwie – komentuje Sławomir Majchrowski, prezes Grupy Selena

Najnowsze dane GUS dotyczące koniunktury w budownictwie wskazują, że w lipcu br. wskaźnik oceny ogólnego klimatu wciąż jest na minusie. Oznacza to, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu kwalifikują swoją sytuację jako słabą i nie wykazują chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Jednak, w porównaniu do czerwca, wskaźnik ten jest o 1,8 punktu mniejszy, co można szacować jako bardzo delikatny optymizm, gdyż co dziesiąta firma odczuwa już poprawę koniunktury. Z analizy GUS wynika, że pomimo mniej pesymistycznej niż przed miesiącem prognozy sytuacji finansowej utrzymują się negatywne diagnozy w zakresie portfela zamówień i bieżącej produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym. Co istotne, zgłaszany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. W mojej ocenie to znacząco wpływa na koniunkturę w branży, wydłużając jednocześnie czas budowania.

Tym samym oddziałuje na wzrost cen robót budowlano-montażowych, a to zamyka koło dalszego wzrostu inflacji i intensyfikację działań zmierzających ku zachowaniu płynności finansowej. Tym bardziej, że, wracając do publikacji GUS-u, w przedsiębiorstwach wciąż zgłaszane są bariery związane z wysokimi kosztami zatrudnienia, kosztami materiałów oraz ogólną niepewnością sytuacji gospodarczej w kraju. Biorąc powyższe pod uwagę, można prognozować, że musimy jeszcze poczekać na powrót branży budowlanej na stabilną ścieżkę wzrostu. Szacuję, że mniej więcej dopiero za rok, półtora nastąpi powrót do silniejszego rynku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment