Skip to content Skip to footer

Ile można zarobić w komisji wyborczej. Stawki poszły mocno w górę

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stawki za pracę w komisjach wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. W porównaniu z rokiem 2019 wynagrodzenia wzrosły nawet o 75 proc. Termin zgłoszeń dla członków komisji mija 15 września.


W nadchodzących wyborach można zarobić odpowiednio 800 zł jako przewodnicząca/-y, 700 zł jako wiceprzewodnicząca/-y i 600 zł jako członek komisji wyborczej. Wynagrodzenia te są wypłacane nie tylko za pracę w komisjach, ale też za uczestnictwo w szkoleniach, koniecznych do pełnienia tych ról.

Względem poprzednich wyborów parlamentarnych z 2019 roku stawki wzrosły o 300 zł dla przewodniczących i zastępców oraz o 250 zł dla członków komisji.

Podatek od pracy w komisji nie obowiązuje
Według przepisów wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą. – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i zwroty kosztów otrzymane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3 tys. zł miesięcznie. Diety otrzymywane przez członków komisji nie podlegają więc opodatkowaniu. Nie trzeba ich także uwzględniać w zeznaniu rocznym PIT – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2019 roku potwierdza, że do pełnienia obowiązków społecznych zalicza się także udział w pracach instytucji takich jak samorząd terytorialny czy komisje wyborcze. Zwolnienie podatkowe dotyczy więc także pracy w komisji.


Kto może zasiadać w komisji?
Funkcję członka komisji wyborczej, przewodniczącej lub przewodniczącego, a także wiceprzewodniczącej lub wiceprzewodniczącego mogą pełnić osoby, które nie kandydują w wyborach. Pozostałe warunki członkostwa to bycie pełnoletnim i posiadanie obywatelstwa polskiego, z pełnymi prawami publicznymi i wyborczymi. Konieczne jest również przejście odpowiednich szkoleń przed rozpoczęciem pracy w komisji.
Samo zgłoszenie się do komisji wyborczej nie oznacza jednak automatycznej akceptacji. Komisarz wyborczy w danej komisji musi ocenić, czy kandydatka lub kandydat spełnia wymagane warunki. Jeśli jest więcej chętnych, którzy spełniają wymogi niż miejsc, odbywa się losowanie spośród wszystkich zgłoszonych do danej komisji.
Termin zgłoszeń do komisji wyborczych mija 15 września. Aby ubiegać się o bycie członkiem komisji, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można również samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu, który w przypadku niewystarczającej liczby osób w komisji wykorzysta kandydaturę wyborcy. Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment