Skip to content Skip to footer
cykl rynkowy

Cykl rynkowy | Strach i chciwość na rynkach krypto

Cykl rynkowy to powtarzalna gra chciwości i strachu nie tylko na rynkach krypto. Bez względu na klasę aktywów – akcje, obligacje czy kryptowaluty – price action zależy od sentymentu rynkowego, liczby inwestorów chcących kupić lub sprzedać aktywa oraz od emocji, którymi kierują się oni podejmując decyzje inwestycyjne. Wszystko to ma wpływ na dynamikę i zachowanie rynków.

Nie jest tajemnicą, że rynki finansowe są – ogólnie rzecz biorąc – „trudno przewidywalne”. To wynika z ich natury. Inwestorzy posiadają jednak narzędzia, które pomagają zrozumieć fluktuacje na rynkach w dłuższej perspektywie czasowej, zauważać możliwości i podejmować mądrzejsze oraz bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne w drodze analizy przeszłych zachowań rynków oraz cykli, którym podlegają.

W tym artykule omówimy strukturę i znaczenie cykli na rynku kryptowalut – przede wszystkim bitcoina. Dzięki temu będziesz mógł przekonać się, w jaki sposób uczestnik rynku może dostrzec możliwości inwestycyjne na różnych etapach cyklu.

O czym przeczytasz w tym artykule?

 1. Co to jest cykl rynkowy?
 2. Czym charakteryzuje się cykl rynkowy?
 3. Czego uczy nas cykl rynkowy bitcoina?
 4. Czynniki wpływające na cykl rynku kryptowalut
 5. Strategia inwestowania w oparciu o cykl rynkowy

Co to jest cykl rynkowy?

Cykle rynkowe odnoszą się do określonych trendów i wzorców, które stanowią pochodną nastawienia inwestorów względem ogólnego stanu rynku w danym okresie. W różnych fazach cyklu rynkowego możemy obserwować dynamiczne zmiany w cenach aktywów, poziomie zaufania inwestorów oraz ich aktywności.

Te cykle obejmują zarówno okresy wzrostów (hossa), jak i spadków ceny (bessa). Zrozumienie tych mechanizmów może pomóc inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie inwestycji oraz zarządzania ryzykiem.

Klasyczny cykl rynkowy ma 4 fazy:

 1. Faza akumulacji
 2. Faza trendu (rynek byka, hossa)
 3. Faza dystrybucji
 4. Faza wyczerpania (rynek niedźwiedzia, bessa)

Czym charakteryzuje się cykl rynkowy?

Jak wskazuje nazwa, cykle na rynku bitcoina powtarzają się. Każdy rynek doświadcza tego zjawiska naturalnie, a rynek kryptowalut nie jest tu wyjątkiem. Jednak w porównaniu do giełdy papierów wartościowych, cykle na rynkach krypto mogą być znacznie krótsze – ze względu na szybkie zmiany cen.

W cyklu rynku kryptowalut wyróżniamy cztery wyraźne fazy: akumulacja, trend, dystrybucja i wyczerpanie. Każdą z faz można odróżnić na podstawie nastrojów uczestników rynku oraz samej aktywności rynkowej. W każdym cyklu cena aktywa przechodzi od pewnego (lokalnego lub historycznego) minimum do lokalnego bądź historycznego maksimum i na odwrót.

Ogólnie rzecz biorąc, cykle na rynkach kryptowalutowych zaczynają się od niewielkiego zainteresowania ze strony rynku. W miarę jak zainteresowanie i popyt rosną, ceny zaczynają wzrastać. W pewnym momencie osiągają szczyt i zaczynają się stabilizować, a następnie zaczynają spadać. Spadek występuje, gdy zainteresowanie rynkiem maleje, a podaż przewyższa popyt. Na końcu każdego cyklu rozpoczyna się kolejny.

Miej na uwadze, że modele prognozowania dla rynku kryptowalut nie są idealne ani deterministyczne. Co więcej, wskazanie początku i końca cyklu rynkowego jest niezwykle trudne. Cykle rynku bitcoina mogą być jednak wykorzystywane przez inwestorów jako narzędzie analizy lub dodatkowe informacje, które pomogą lepiej zrozumieć jego dynamikę. Jeśli znasz cechy każdego etapu i to, jak typowy użytkownik mógłby się do nich odnieść, możesz bardziej świadomie uczestniczyć w rynku.

cykl rynkowy 2

psychologia cyklu rynkowego; źródło: https://wallstcheatsheet.com/

Faza akumulacji

Każdy cykl rynkowy zaczyna się od fazy akumulacji. Jest ona często postrzegana jako koniec poprzedniego cyklu, ponieważ zaczyna się krótko po wcześniejszym załamaniu, kiedy ceny są najniższe. Tę fazę charakteryzuje zmniejszone zainteresowanie rynkiem i niższy wolumen obrotu, co prowadzi do stabilizacji rynku.

W tej fazie wielu inwestorów długoterminowych (HODL) szuka okazji do zamknięcia swoich pozycji, co świadczy o braku zaufania do rynku. Doświadczeni traderzy, w tym rynkowi insajderzy zaczynają ponownie kupować. Zaczyna panować przekonanie, że najgorsze już minęło, a szanse na udany trade są wyjątkowo duże. Ta grupa inwestorów wierzy, że rynek wkrótce odbije w górę i wykorzystuje okazję do zainwestowania. To, co robią w tym czasie nazywa się często „kupowaniem w dołku”.

W tym momencie mało prawdopodobne jest, aby na rynek weszli inwestorzy detaliczni. Jest tak dlatego, że nastroje nadal pozostają neutralne i nie ma wyraźnej tendencji odnośnie wzrostu bądź spadku ceny. Pozytywne informacje o ogólnym stanie rynku mogą jednak przyciągnąć uwagę nowych uczestników ponieważ pojawia się wiara w przesunięcie rynku do następnego etapu, fazy trendu, gdy nastroje rynkowe zaczynają przechodzić od negatywnych do nacechowanych dużą nadzieją zmiany na lepsze.

Cechy fazy akumulacji:

 • Aktywa kupowane są przez grupę inwestorów (zazwyczaj posiadaczy długoterminowych, którzy uważają, że rynek wyznaczył już lokalne dno.
 • Z powodu trudności w określeniu, czy wartość aktywów będzie nadal spadać, niektórzy uczestnicy rynku mogą nadal uważać to za ryzykowny moment na inwestycje.
 • Nie ma wyraźnej tendencji – ze względu na utrzymujący się niski poziom zainteresowania inwestorów, minimalną zmienność cen i niski wolumen obrotu.
 • Nastroje rynkowe są sceptyczne, panuje duża niepewność

Faza trendu (hossa)

W fazie hossy cena zaczyna rosnąć w tempie ustalonym przez nowy, lokalny trend. Zaczyna on być widoczny dla wszystkich i jest często określany jako faza rynku byka.

Zwiększona aktywność mediów, głównie za sprawą przyciągających uwagę, optymistycznych nagłówków, zaczyna przyciągać zainteresowanie rynkiem, motywując większość wczesnych użytkowników.

Doświadczeni inwestorzy zaczynają wchodzić na rynek, wykorzystując swoje umiejętności analizy technicznej do identyfikacji coraz większej liczby pojawiających się wyższych dołków i wyższych szczytów. Wraz z rosnącym popytem, rośnie również cena.

Jako, że podczas fazy trendu wzrost cen jest łatwiejszy do identyfikacji, może to być dobry moment do wejścia w rynek dla nowych inwestorów. Co ciekawe, wielu uczestników postrzega spadki lub cofnięcia podczas fazy zwyżki jako okazje do zakupu, a nie jako ostrzeżenia przed spadkiem cen.

W tym momencie zaczyna działać teoria większego głupca (Greater Fool Theory). Kiedy cena aktywa gwałtownie rośnie, zaczyna dominować chciwość, a zdrowy rozsądek i racjonalność schodzą na dalszy plan.

Początkujących inwestorów napędza wówczas strach przed utratą okazji inwestycyjnej (tzw. FOMO – Fear of Missing Out). W tym momencie dzieje się prawdziwa magia. Ich wejście w rynek powoduje znaczący wzrost wolumenu, a cena rośnie zwykle tak wysoko, że w pewnym momencie doświadczeni inwestorzy zaczynają wierzyć, że cena jest niewspółmiernie wysoka względem rzeczywistej wartości aktywa. Rozpoczyna się etap realizowania zysków, czyli sprzedaży.

Ruch ceny w górę wykresu zaczyna spowalniać i względnie się stabilizować. Ostatnia fala inwestorów, zwykle niezdecydowanych, dostrzega to jako złotą okazję do zakupu i dołącza masowo do już i tak nadmiernie rozpędzonego pociągu. Powoduje to zwykle gwałtowny wzrost ceny w bardzo krótkim czasie. Cena osiągają szczyt.

Charakterystyka fazy trendu:

 • Zaufanie inwestorów wzrasta, gdy nastroje na rynku zmierzają w kierunku optymizmu i chciwości.
 • Wskaźnik Strachu i Chciwości Krypto (Fear & Greed Index) wędruje w kierunku wartości bliskiej 100.
 • W czasie, gdy na rynek wchodzą kolejne grupy inwestorów, następuje znaczący wzrost wolumenu.
 • Cena na wykresie ciągle rośnie, sięgając często historycznych szczytów (ATH – All Time High).
 • Gdy ta faza zbliża się do końca, inwestorzy prowadzeni FOMO zaczynają kupować blisko szczytu.

Faza dystrybucji

Faza dystrybucji oznacza koniec hossy. Cena stabilizuje się, ponieważ kupujący i sprzedający pozostają w równowadze. Z jednej strony na rynku pozostają gracze, którzy wciąż chcą kupować, ponieważ wierzą, że hossa będzie trwała nadal. Po drugiej stronie barykady znajdują się natomiast sprzedawcy, którzy poprzez chcą zabezpieczyć swoje zyski, ponieważ sądzą, że trend wzrostowy dobiegł końca. Są to zazwyczaj inwestorzy, którzy zrobili zakupy na początku zwyżki (lub wcześniej) i przewidują nadchodzącą fazę spadków, czyli rynek niedźwiedzia.

Mimo że w tym etapie rynku nadal jest dużo transakcji, cena konsoliduje się i porusza w określonym zakresie, a byki i niedźwiedzie trwają w napięciu. Ponieważ nie jest pewne, czy trend wzrostowy będzie kontynuowany, ta faza może powodować zmianę ogólnego nastroju na rynku z optymizmu na niepewność.

Negatywne nastroje, niekorzystne wiadomości i niepewność wśród traderów mogą w końcu wystarczyć, aby wpłynąć na cenę i wywołać masową wyprzedaż.

Faza dystrybucji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy (lub w niektórych przypadkach nawet lat). Zazwyczaj im wyższe maksymalne poziomy, które osiągnęła cena (ekstrema), tym szybciej ceny spadają. Inwestorzy, którzy przegapili okazję wcześniejszej sprzedaży z zyskiem, godzą się na wyjście na zero – lub ponoszą pewien wymiar straty.

Cechy fazy dystrybucji:

 • Inwestorzy, którzy weszli na rynek wcześnie, zaczynają realizować zyski i zamykać swoje pozycje. Ci, którzy sądzą, że ceny będą nadal rosły, kontynuują zakupy, lub przynajmniej utrzymują swoje pozycje.
 • Na rynku zaczyna panować niepewność, jednakże w tle cały czas drzemie nadmierna pewność siebie i chciwość.
 • Cena waha się w stosunkowo wąskim zakresie.
 • Przy niskiej zmienności cen – rośnie wolumen obrotu.

Faza wyczerpania

Bańka w końcu pęka. Rozpoczyna się trend spadkowy. Dla większości uczestników rynku, najbardziej przerażający na rynku niedźwiedzia jest głęboki spadek ceny.

Presja sprzedaży wzrasta, ponieważ inwestorzy zaczynają obawiać się przyszłego stanu rynku. W tej fazie nie będzie żadnego nowego kapitału wchodzącego na rynek ani żadnego zainteresowania zakupem. Nawet pozytywne wiadomości mogą nie być w stanie odwrócić spadkowego trendu cenowego, ponieważ inwestorzy podejmują wszelkie środki ostrożności, aby ograniczyć straty w tym trudnym otoczeniu rynkowym.

Faza spadku ceny jest psychologicznie najtrudniejsza dla tych inwestorów, którzy albo nie zdają sobie sprawy z natury cykli rynkowych, albo po prostu zdecydowali się je zignorować. Zostają zmuszeni do sprzedawania za późno lub nie sprzedawania w ogóle. Ci, którzy w ogóle nie sprzedają, będą trzymać swoje aktywa, co może obniżyć ich długoterminowy zwrot z inwestycji (ROI).

Gdy rynek uzna, że najgorsze minęło i cena przestaje wyznaczać kolejne dołki, faza wyczerpania trwa nadal. Cena stabilizuje się i zaczyna poruszać w węższym zakresie.

To ten moment, w którym niektórzy inwestorzy decydują się wrócić na rynek i kupią aktywa po obniżonej cenie. To sygnał, że faza spadku cen dobiegła końca. Powracający inwestorzy są również oznaką tego, że cykl zaliczył pełny obrót i że zaczyna się kolejna faza akumulacji.

Czego uczy nas cykl rynkowy bitcoina?

Cykl rynkowy to droga od chciwości do strachu i z powrotem. Rynek praktycznie każdej kryptowaluty czy tokena zaczyna się od pewnego punktu początkowej wartości, która cyklicznie wzrasta i maleje.

Chciwość i euforia, które towarzyszą wprowadzeniu na rynek nowego aktywa powodują wzrost cen, aż pojawią się wątpliwości co do wartości blockchaina, jego przyszłości lub konkretnych, praktycznych zastosowań. W tym momencie rynek staje się niepewny, powodując, że coraz więcej inwestorów sprzedaje swoje aktywa, co – rzecz jasna – prowadzi do spadków.

Teraz, gdy już przyjrzeliśmy się głównym cechom cykli, spróbujmy odnieść to do bitcoina, aby móc trafnie identyfikować zjawiska w cyklu i przekuć tę wiedzę na swoją korzyść. Pamiętaj, że poniższy algorytm można odnieść do praktycznie dowolnej klasy aktywów krypto.

 1. Na początku fazy akumulacji smart money i inwestorzy instytucjonalni kupują BTC po niskich cenach. W tym okresie ceny osiągają dno, a inwestorzy krótkoterminowi, którzy nie zrealizowali zysków od ostatniego szczytu, odczuwają zapewne złość i rozgoryczenie.
 2. Cena kryptowaluty zaczyna rosnąć. Pojawiają się elementy nadziei i niedowierzania. Inwestorzy kupują w dołku przy wsparciu. Dzieje się to na początku fazy wzrostu.
 3. W miarę, jak cena rośnie, inwestorzy są coraz bardziej podekscytowani, co jeszcze bardziej napędza rynek. Pojawia się chciwość i FOMO – do rynku dołączają kolejni nabywcy, którzy kupują od tych, którzy zaliczyli stratę po ostatnim cyklu. Na rynku czuć dreszcz emocji, wiarę we wzrosty i ogólną euforię. W tym miejscu można byłoby sprzedać z zyskiem bądź zdecydować się na przetrzymanie inwestycji nieco dłużej (HODL).
 4. Następnie bitcoin wchodzi w fazę dystrybucji cyklu, a cena osiąga swój lokalny szczyt. To najlepszy czas na sprzedaż.
 5. W następnej fazie bitcoin wchodzi w fazę wyczerpania – to mieszanka niepokoju i braku wiary w kontynuację wzrostów. To twoja ostatnia szansa na sprzedaż. Możesz również grać na krótko na odbiciach, gdy tylko pojawia się taka okazja.
 6. W kolejnym etapie spadek ceny zdecydowanie przyspiesza, a do gry wkracza panika. Gdy ludzie sprzedają w panice, możesz nadal grać na krótko (short-selling).
 7. Na końcu trendu spadkowego cena bitcoina wyznacza lokalny dołek (dno). To preludium kolejnego cyklu. Smart money zaczynają ponownie akumulować.

Czynniki wpływające na cykl rynku kryptowalut

Wskaźniki makro

Informacje o nowych regulacjach, usprawnienia bądź problemy technologiczne – to tylko niektóre z czynników, które mogą mieć wpływ na to, czy cena kryptowaluty rośnie czy spada

Halving Bitcoina

Halving Bitcoina odbywa się mniej więcej co cztery lata (co 210 000 bloków) i redukuje o połowę nagrodę, którą górnicy otrzymują za weryfikację transakcji i utrzymywanie sieci w ryzach. W miarę upływu czasu, na rynku pozostaje coraz mniej BTC do wydobycia, co powinno mieć wpływ na cenę pod warunkiem, że popyt pozostanie wysoki.

Historycznie rzecz biorąc, po każdym dotychczasowym halvingu Bitcoina cena BTC rosła, co czyni go istotnym wydarzeniem do obserwacji.

DataCena BTC na 1 m-c przed halvingiemCena BTC w chwili halvinguCena BTC 1 m-c po halvinguCena BTC 3 m-ce po halvingu
Pierwszy HalvingNov 28, 201210,70$12,20$13,42$ (+9.8%)30,90$ (+153%)
Drugi HalvingJul 9, 2016577,2$633,4$597,5$ (-5.6%)619,8$ (-2.2%)
Trzeci HalvingMay 11, 20207,060$8 730$9 850$ (+12.8%)11 860$ (+35.8%)

W chwili pisania tego tekstu, udział bitcoina w kapitalizacji globalnego rynku kryptowalut wynosił 46,82%. Oznacza to (zakładając całkowity brak innych katalizatorów), że cykle rynkowe mniejszych aktywów kryptowalutowych prawdopodobnie będą podążać za Bitcoinem (tak to się prznajmniej do tej pory odbywało).

Strategia inwestowania w oparciu o cykl rynkowy

Zrozumienie każdego etapu cyklu rynku kryptowalut pomoże inwestorom planować swoje inwestycje w celu uzyskania jak najlepszych zwrotów. Najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w aktywa kryptowalutowe w fazie akumulacji, a następnie sprzedaż ich w fazie dystrybucji. Inwestorzy mogą robić to, aby uzyskać najlepsze oferty na aktywa kryptowalutowe, a następnie sprzedawać je po wyższej cenie. Oto narzędzia, które inwestor może używać, aby lepiej zrozumieć cykle rynkowe.

Analiza On-Chain

W identyfikacji poszczególnych faz cyklu rynkowego pomocą służyć mogą narzędzia analityczne on-chain, takie jak IntoTheBlock, Glassnode, Nansen, CoinMarketCap czy Dune. Możesz skorzystać z nich, aby uzyskać informacje na temat ogólnego wymiaru popytu, psychologii rynku i aktywności inwestorów z najgrubszymi portfelami.

Wskaźnik Strachu i Chciwości

Jak już wspomnieliśmy, dla inwestorów rynku kryptowalut kluczowe jest śledzenie nastrojów, wiadomości i wskazań Fera&Greed Index. Niższe wartości wskazują na większy strach, a wyższe na zwiększoną chciwość (w skali od 0 do 100). Indeks opiera się na kilku zmiennych, takich jak momentum rynku, zmienność i sentyment odnośnie bitcoina w mediach społecznościowych.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji wskaźnik przedstawiał wartość 40, co świadczyło o umiarkowanym strachu:

Bitcoin fear & greed index; źródło: alternative.me

Jeszcze jedna uwaga na koniec. Jak mawiał Warren Buffet: „Bądź chciwy, gdy inni się boją i bój się, gdy inni są chciwi”. Być może mądrym pomysłem jest sprzedaż, jeśli wszyscy na rynku krzyczą, żeby kupować (faza trendu wzrostowego, który zmierza ku końcowi), ponieważ może to sugerować, że rynek jest gotów na początek fazy spadkowej.

Z drugiej zaś strony, może być dobrym pomysłem kupno, gdy rynek wchodzi w fazę kapitulacji, a nawet doświadczeni traderzy rozważają sprzedaż. Historia zna różne scenariusze, pozostań jednak ostrożny w swoich decyzjach inwestycyjnych i staraj się dokonywać świadomych, przemyślanych wyborów.

Podsumowanie

Umiejętność rozpoznawania faz cyklu rynku kryptowalut może okazać się kluczowa dla zyskownej inwestycji. Najlepszym momentem do zakupu jest niewątpliwie faza akumulacji, kiedy ceny przestają spadać, a inwestorzy wciąż się boją.

Kiedy rynek nabiera tempa w fazie wzrostów, mądry inwestor trzyma aktywa i czeka, aż podekscytowani inwestorzy podniosą cenę. W fazie dystrybucji, która sygnalizuje koniec fazy zwyżki cen (kiedy nastroje są najbardziej bycze), smart money zaczynają sprzedawać swoje pozycje, aby zabezpieczyć zyski.

Uzbrojony w znajomość różnych etapów cyklu rynku kryptowalut, powinieneś być lepiej przygotowany, aby wykorzystać tę wiedzę do osiągnięcia zysku. Śledzenie cykli rynkowych pomaga zmniejszyć ryzyko, że kupisz po wysokiej cenie lub sprzedasz po niskiej. Tego należy unikać jak ognia.

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale służą one jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Pamiętaj, że nie mogą one stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie traktuj ich jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Ważne jest, aby samodzielnie przeanalizować i zweryfikować dany projekt. Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z pewnym ryzykiem.

Może Cię Zainteresować:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment