Skip to content Skip to footer

Brown-Forman najbardziej tolerancyjną firmą na świecie

Brown Forman, międzynarodowa firma branży dystrybucji alkoholu, uzyskała najwyższą ocenę i została wyróżniona nagrodą Human Rights Campaign Foundation 2023–2024 Corporate Equality Index (CEI) jako Lider w zakresie włączania osób LGBTQ+ w miejscu pracy.

Najwyższy – 100-procentowy wynik w rankingu Human Rights Campaign Foundation 2023–2024 Corporate Equality Index (CEI), najważniejszym badaniu porównawczym i raporcie mierzącym politykę i praktyki korporacyjne związane z poszanowaniem praw osób LGBTQ+ w miejscu pracy, to kolejne potwierdzenie realizacji otwartej polityki firmy Brown Forman wobec zróżnicowanej grupy pracowników na całym świecie i w Polsce.

„W Brown-Forman dbamy o to, aby dla każdego pracownika firma była naturalnym środowiskiem, które stwarza poczucie bezpieczeństwa i przynależności” – powiedziała Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR Brown-Forman Polska.

Wyniki badania CEI 2023–2024 obrazują stan przygotowania i realizacji polityki tolerancji w firmach, które mają siedzibę w USA i promują politykę miejsca pracy przyjazną osobom LGBTQ+ w swoich placówkach w USA i za granicą. Badanie stanowi obraz polityki firm obejmujący grupę 21 milionów pracowników w USA i na całym świecie.

Human Rights Campaign Foundation ocenia spółki na podstawie szczegółowych kryteriów mieszczących się w czterech głównych filarach: Polityki niedyskryminacji wśród podmiotów gospodarczych, szacunku wobec pracowników LGBTQ+ i ich rodzin, wspieranie kultury szacunku dla różnorodności i społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Od ponad dwudziestu lat firmy odgrywają ważną rolę w promowaniu równości osób LGBTQ+, koncentrując się na potrzebach i głosach pracowników, jeśli chodzi o szacunek w miejscu pracy. Chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, rosnący z roku na rok udział ISE jest dowodem na to, że społeczność biznesowa dostrzega odpowiedzialność i wartość w utrzymywaniu równości i włączenia społecznego” – powiedział RaShawn „Shawnie” Hawkins, Human Rights Campaign, starszy Dyrektor, Równość w miejscu pracy.

Fundacja Kampanii Praw Człowieka jest ramieniem edukacyjnym Kampanii Praw Człowieka (HRC), największej amerykańskiej organizacji praw obywatelskich, działającej na rzecz zapewnienia równości osób lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer (LGBTQ+). Poprzez swoje programy Fundacja HRC stara się dokonać transformacyjnych zmian w codziennym życiu osób LGBTQ+, rzucając światło na nierówności i ucząc zrozumienia kwestii LGBTQ+. Dorobek Fundacji obejmuje zmianę warunków pracy dla ponad 15 milionów pracowników, 11 milionów uczniów, 1 miliona klientów w systemie adopcji i pieczy zastępczej i nie tylko.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment