Skip to content Skip to footer

Zmiany w zarządzie Global Hydrogen

Rada Nadzorcza Global Hydrogen powołała w skład Zarządu nowego prezesa zarządu Daniela Zawadzkiego oraz Józefa Neterowicza, któremu powierzyła funkcję wiceprezesa. Notowana na NewConnect spółka opracowująca technologie w branży zielonej energii, nabyła także 100 proc. udziałów Emperial Energy Klaster Sp. z o.o., która jest podmiotem koordynującym Klaster Energii Południowego Podkarpacia. Zmiany te pozwolą Global Hydrogen rozwinąć swoją działalność na rynku alternatywnych źródeł energii.

Daniel Zawadzki, zawodowo jest związany z branżą energetyczną od wielu lat. To niezwykle doświadczony ekspert oraz konsultant samorządowy w zakresie energetyki zawodowej i odnawialnej. Od 2006 roku jest prezesem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, czyli think tanku zajmującego się tematyką związaną z bezpieczeństwem energetycznym i gospodarką odpadami, a od 2015 r. przewodniczy radzie Polskiej Fundacji Innowacyjnych Rozwiązań Pro Navitas, która m.in. prowadzi badania w zakresie akumulacji ciepła w przemianach fazowych. Ponadto, nowy prezes zarządu Global Hydrogen, jest założycielem i koordynatorem Klastra Energii Południowego Podkarpacia, a od 2020 roku pełni funkcję prezesa Emperial Energy Klaster – spółki, która jest deweloperem projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, wytwarzania, obrotem i magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych (m.in. budowy farm fotowoltaicznych oraz biogazowni), a także zarządzania klastrami energii.

– Global Hydrogen to spółka z ogromnym potencjałem do odniesienia sukcesu na skalę międzynarodową. Przed nami okres wytężonej pracy, w którym za cel stawiam sobie rozwój działalności spółki na rynku alternatywnych źródeł energii. Przede wszystkim chcemy przyspieszyć prace w obszarze zielonego wodoru. Działania te pozwolą znacząco przyspieszyć globalną komercjalizację produktów z naszego portfolio, a co za tym idzie, w krótszym czasie uzyskać przychody – mówi Daniel Zawadzki, prezes zarządu Global Hydrogen. – Ponadto zawarcie umowy z Emperial Energy Klaster ma istotne znaczenie dla Global Hydrogen w kontekście umocnienia pozycji na rynku alternatywnych źródeł energii oraz dalszego budowania partnerstw i sojuszy z podmiotami biorącymi udział w ekosystemie wodorowym. Jestem przekonany, że będzie mieć to bezpośredni wpływ na przyszłą sytuację finansową spółki i jej planowany globalny zasięg działalności – podkreśla Daniel Zawadzki.

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Global Hydrogen – Józef Neterowicz, to ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich, były Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP, były Radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce, a także prezes Radscan Intervex Polska – światowego lidera w produkcji i dostawach urządzeń do oczyszczania i kondensacji spalin w kotłach opalanych biomasą i odpadami komunalnymi. Aktywnie uczestniczył w procesie przejścia Szwecji na paliwa odnawialne po kryzysie energetycznym w połowie lat 70. Ponadto posiada rozległe doświadczenie w realizacji wielu projektów finansowanych ze środków Banku Światowego (koordynator projektów, ekspert) z zakresu m.in. energetyki i ochrony środowiska. Jest doskonale zorientowany w międzynarodowych zagadnieniach z zakresu polityki energetycznej i ochrony środowiska.

Dotychczasowy prezes zarządu Global Hydrogen – Zbigniew Lizoń, pozostaje w strukturach grupy kapitałowej Global Hydrogen i będzie odpowiedzialny za obszar zajmujący się biogazowniami.

4 kwietnia br. Global Hydrogen nabyła udziały stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego Emperial Energy Klaster Sp. z o.o., podmiotu koordynującego Klaster Energii Południowego Podkarpacia. Jego członkami są Gminy Besko, Zagórz, Bukowsko, Dukla oraz Jaśliska. Głównym zadaniem klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie gospodarki, tworzenie platformy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i ich organizacjami, środowiskiem naukowym, a także inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment