Skip to content Skip to footer

Wzrosty Ipopemy mimo pandemii

Pierwsze III kwartały 2020 roku były okresem dynamicznych zmian na rynkach finansowych w Polsce i na świecie, ale fundusze IPOPEMA TFI poradziły sobie całkiem nieźle w tych warunkach. Zarówno subfundusze konserwatywne (IPOPEMA Obligacji), subfundusze absolutnej stopy zwrotu (IPOPEMA Aktywnej Selekcji) jak i inwestycji na globalnych rynkach (IPOPEMA Globalnych Megatrendów), wydzielone w ramach funduszu parasolowego IPOPEMA SFIO, osiągnęły w krótkim i długim terminie bardzo dobre wyniki i pozwoliły znaleźć się w czołówce swojej grupy porównawczej.

Najlepszą stopę zwrotu uzyskał subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów – w okresie ostatnich 6 miesięcy osiągnął wzrost +21,96%. O sukcesie subfunduszu IPOPEMA Obligacji świadczy nie tylko zwrot z inwestycji + 5,35% za ostatnie 6 miesięcy, lecz również dynamiczny wzrost aktywów tego subfunduszu, które przekroczyły pół miliarda złotych, co potwierdza dobrą jakość zarządzania subfunduszem. Dla inwestorów o średniej skłonności do ryzyka, rozwiązaniem był IPOPEMA Aktywnej Selekcji – subfundusz, który posiadając komponent akcji dobrze radził sobie na rynku w ostatnim półroczu notując wzrost + 6,92%.

Zmienność rynków i niepewność gospodarcza to czas, w którym wielu inwestorów poszukuje ochrony kapitału, stabilnych i bezpiecznych inwestycji. Strategia subfunduszu IPOPEMA Obligacji, polegająca na aktywnym zarządzaniu i poszukiwaniu okazji rynkowych w ramach szeroko pojętego rynku długu, przyniosła dodatnie stopy zwrotu, które stanowią konkurencję dla niskooprocentowanych depozytów.

Z drugiej strony, dla inwestorów aktywnie poszukujących okazji, chcących wykorzystać trendy zmieniające światowe gospodarki, rozwiązanie przyniósł subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów. Zarządzający subfunduszem inwestowali bardziej ofensywnie tam, gdzie inni widzieli ryzyka dla akcji związane z recesją.

-To podejście się opłaciło, gdyż udało się zidentyfikować wiele firm, dla których kryzys Covid-19 stał się przysłowiowym kołem zamachowym. Większość z tych firm należy do sektora technologii, ochrony zdrowia i nowoczesnych mediów. Firmy te nie tylko są liderami produktywności w swoich dziedzinach, ale przede wszystkim pomagają poprawić produktywność innym branżom, dzięki innowacyjności swoich produktów (np. aplikacje wideokonferencyjne, narzędzia pracy zdalnej, przetwarzanie danych w chmurze czy ochrona tożsamości ludzi pracujących z domu) – podkreśla Łukasz Jakubowski, zarządzający funduszem.

Jak przekonuje zarządzający, kryzys spowodował, że megatrend transformacji cyfrowej przedsiębiorstw nabrał wiatru w żagle (choć np. już w 2019 r. był on wskazywany jako jeden z najważniejszych priorytetów inwestycyjnych w obszarze IT przez firmy w USA). Jesteśmy przekonani, że będzie on napędzał wyniki firm technologicznych przez kolejną dekadę, a Ci, którzy dostrzegają tę okazję dziś, skorzystają na byciu pierwszymi. Innym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest dynamiczny rozwój firm medycznych – nowej ekonomii, będący pokłosiem pandemii. – Pandemia będzie z nami jeszcze przez wiele kwartałów, dopóki nie zostanie wynaleziona, wyprodukowana i rozdystrybuowana szczepionka, a poszczególne społeczeństwa nabiorą tzw. zbiorową odporność. O ile dwa pierwsze etapy mogą zakończyć się już w 2 lub w 3 kwartale 2021 roku, o tyle dystrybucja szczepionek może się przedłużać i ciężko oszacować – jak bardzo. Dlatego też oczekujemy, że spółki z nowej ekonomii wciąż będą radziły sobie relatywnie lepiej od sektorów starej ekonomii (tradycyjny przemysł, banki, sektor węglowy) – dodaje Łukasz Jakubowski.

Nowością na rynku jest subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji o średnim ryzyku, skierowany do Klientów akceptujących ryzyko rynku akcji, minimalizowanemu dzięki aktywnemu zarządzaniu – fundusz z grupy absolutnej stopy zwrotu.

Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji alokacją w akcje zbliżony jest do grupy funduszy zrównoważonych, jednak zmienność jego wyceny, powinna być znacznie mniejsza niż funduszy z tej grupy. Subfundusz koncentruje się na najlepszych jakościowo spółkach (30-55% portfela to akcje), dywidendowych oraz charakteryzujących się ponadprzeciętnym wzrostem. Dodatkowo, cześć dłużna jest aktywnie inwestowana na rynku dobrego jakościowo długu korporacyjnego, czy też obligacji skarbowych, tak aby osiągnąć wzrost wartości jednostki w średnim/dłuższym horyzoncie czasu, przy ryzyku znacznie niższym niż w przypadku funduszy zrównoważonych.

– Pierwsze miesiące działalności funduszu w nowej odsłonie, pokazały jak skuteczna jest taka strategia. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku ewentualnych silnych wzrostów na rynku akcji, wycena funduszu może zachowywać się gorzej niż w przypadku klasycznych funduszy zrównoważonych. Wierzymy jednak, że w dłuższej perspektywie, nasza strategia przy znacznie niższym ryzyku przyniesie co najmniej takie same efekty, jak inne tradycyjne fundusze opierające się na WIG-u – podkreśla Karol Godyń, zarządzający funduszem.

*Wyniki funduszy według danych na dzień 28.10.2020 r. (www.ipopematfi.pl)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5