Skip to content Skip to footer

W poszukiwaniu talentów polskie firmy otwierają się na różnorodność i integrację

Pracownicy świadomi tego, że ich głos jest słyszany, czują się bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy – wynika z badań „Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey”. Różnorodność i inkluzyjność to bardzo ważne tematy dla 59 proc. Polaków – potwierdza badanie Mindshare Polska.

Akceptacja różnorodności jest dla pracowników szczególnie istotna, a inkluzywne środowisko pracy staje się standardem. To czynnik, od którego może zależeć sukces firmy w dłuższej perspektywie. Poprzez lepsze zrozumienie tego jak ewoluuje środowisko pracy oraz jak zmieniają się akcenty w oczekiwaniach rożnych generacji pracowników, możemy jako pracodawca lepiej określić swoją strategię w tym obszarze’’ – uważa Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska.

Mimo, że to finanse są głównym motywatorem, ogromny wpływ na zaangażowanie zatrudnionych mają także liderzy i polityka zaangażowania (tzw. DEI). Jest to szczególnie widoczne w grupie pracowników pokolenia Z oraz Milenialsów, którzy czują się uprawnieni do wyrażania opinii i wprowadzania zmian w swoich organizacjach.

Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na inkluzywną rewolucję i zauważą prawa mniejszości oraz szanse, jakie dla ich firm stwarza różnorodność? Obowiązek wprowadzania zmian w zakresie inwestycji w politykę różnorodności, równości i włączenia (DEI) w ramach dyrektyw UE to jeden z kluczowych elementów presji na polskie firmy. Inny, to chęć zadbania o dobry wizerunek firmy jako pracodawcy.

Badanie przeprowadzone przez Aon Hewitt wśród pracowników firmy Brown-Forman wykazało, że do najbardziej cenionych (pozapłacowych benefitów) należy akceptacja indywidualnych różnorodności, współpraca w zespołach i pomiędzy nimi, różnorodność i dopasowanie zadań, jak również kładzenie dużego nacisku na odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu.

Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska.

– Świadomość tego, na czym zależy naszym pracownikom, daje nam możliwość skoncentrowania się na inicjatywach wykorzystujących ich różnorodny potencjał. Jednocześnie tworzymy dodatkowe wartości dla naszych pracowników, marek, biznesu oraz społeczności, których jesteśmy częścią’’ – podkreśla Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska.

Pracownicy domagają się namacalnych działań firm w zakresie Diversity, Equity, Inclusion (DEI). W obliczu rywalizacji o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać tych działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami – uważa Nadach Musungu, z firmy Kantar. Do krajów, które najbardziej sprzyjają integracji różnych grup społecznych w miejscu pracy należą Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania, Kanada.

Pracodawcy, dla których różnorodność jest wartością, mogą wymagać od swoich pracowników w firmie poszanowania różnorodności. Firmy te powinny przestrzegać zasady równego traktowania i niedyskryminacjiuważa dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, ekspert prawa pracy.

Przykład dają zagraniczne firmy, dla których temat DEI stanowi jeden z podstawowych filarów strategii firm. – Różnorodność i inkluzywność są głęboko zakorzenione w wartościach naszej firmy. Pracownicy muszą mieć pewność, że w codziennej pracy mają wpływ na strategię i kluczowe decyzje. Pracodawca musi stworzyć im bezpieczne środowisko do rozmowy, informacje i narzędzia w tym zakresie – dodaje Filip Popławski, reprezentujący amerykańską firmę z branży dystrybucji alkoholi.

* Kantar Inclusion Index 2022 opiera się na wynikach badania ilościowego bazującego na odpowiedziach uzyskanych od 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej z 13 rynków (Australia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, USA) i 24 branż (wielkość próby różni się w zależności od branży), w którym badano i porównywano doświadczenia pracowników w zakresie integracji w miejscu pracy.

** https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/about-deloitte/articles/raport-global-2022-gen-z-and-millennial-survey.html

Show CommentsClose Comments

Leave a comment