Skip to content Skip to footer

VeloBank z nowym inwestorem

VeloBank pozyskał inwestora, którym jest spółka zależna funduszu Cerberus Capital Management, L.P., z siedzibą w Nowym Jorku, która dokapitalizuje bank w kwocie 700 mln zł. Nowy inwestor planuje kontynuować współpracę z zespołem, doceniając jego dotychczasowy wysiłek budowania banku. Transakcja jest potwierdzeniem atrakcyjności polskiego sektora bankowego.

Podpisana w piątek w Warszawie umowa to kluczowy etap realizowanego zgodnie z planem procesu resolution. Potwierdza silną pozycję banku, a dla klientów oznacza dalszy, stabilny rozwój nowoczesnej i atrakcyjnej oferty produktowej. Finalizacja transakcji, po uzyskaniu niezbędnych zgód Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jest spodziewana w połowie 2024 roku.

– Pierwszy raz w historii Polski, w interesie ochrony konsumentów powstał bank, którego zespół podjął i zrealizował wyzwanie stworzenia silnej marki na konkurencyjnym rynku w ramach procesu resolution. Celem było pozyskanie inwestora w ciągu 1,5 roku, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej. Udana transakcja to wspólne osiągnięcie wszystkich pracowników VeloBanku oraz właściciela, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – mówi Adam Marciniak, Prezes VeloBanku.

Ponadto, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. IFC), podmiot Grupy Banku Światowego uzyskały, odpowiednio, zgody komitetu operacyjnego i inwestycyjnego na potencjalne zaangażowanie kapitałowe w VeloBank, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich rad dyrektorów i wiążącej dokumentacji prawnej. IFC i EBOR mogą pośrednio nabyć do 9,9% udziałów w VeloBanku każdy.

– Duże zainteresowanie bankiem potwierdza, że zbudowaliśmy silną i rozpoznawalną markę. Zyskaliśmy pozycję zwinnego fintechu wśród banków, który w szybkim tempie wdraża innowacyjne rozwiązania. Wprowadziliśmy m.in. zdalny proces wnioskowania o kredyt hipoteczny, intuicyjną aplikację mobilną zgodnie z ideą „mobile first”, hiperpersonalizację i aktualnie realizujemy blisko 60 projektów wykorzystujących Generative AI. Pozyskaliśmy 230 tys. nowych klientów, którzy otworzyli u nas VeloKonta i zbudowaliśmy pełnoskalową platformę e-commerce – VeloMarket. Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój, zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i proponowanych usług. Stawiamy na podejście „beyond banking”. Dodatkowy kapitał umocni naszą pozycję i umożliwi realizację kolejnych pomysłów – mówi prezes.

VeloBank w planach na bieżący rok ma m.in. zaoferowanie klientom hipotek o wartości 1 mld zł, 2 mld zł kredytów konsumpcyjnych i 2 mld zł kredytów korporacyjnych. Dokapitalizowanie będzie impulsem do dalszego rozwoju.

– Przed nami teraz etap spotkań i pogłębiania współpracy. Połączone siły amerykańskiego funduszu, dysponującego ogromnym know-how w sektorze finansowym z energią i dotychczasową dynamiką wzrostu VeloBanku będą generować jeszcze większą wartość dla klientów i rynku finansowego – dodaje Marciniak.

Z perspektywy klienta transakcja potwierdza stabilność i pewność zrównoważonego rozwoju oferty, m.in. produktów depozytowych, niezmiennie gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Założony w 1992 roku Cerberus ma bogate doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe na całym świecie i w Europie, w tym w CCF i My Money Bank we Francji, Hamburg Commercial Bank w Niemczech i BAWAG w Austrii. Został zatwierdzony przez wiele europejskich organów regulacyjnych, w tym francuskie, austriackie i niemieckie, a także przez Europejski Bank Centralny. Dysponuje aktywami o wartości ok. 60 mld dolarów, zaangażowanymi w komplementarnych strategiach na rynkach kredytowych, kapitałowych i nieruchomości.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment