Skip to content Skip to footer

Raport Salesforce: O stanie MSP

Salesforce opublikował czwartą edycję swojego Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch częściach – w marcu 2020 r., a następnie w sierpniu w ramach badania uzupełniającego, dzięki czemu uzyskano pełny zakres wiedzy na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na początku i w trakcie pandemii.

Ten rok przyniósł wyzwania dla przedsiębiorstw każdej wielkości, nie omijając także sektora małych i średnich firm. Raport ukazuje najbardziej aktualne spojrzenie na to, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorcy z różnych branż musieli borykać się na przemian z kryzysami gospodarczymi, zdrowotnymi, jak również tymi związanymi z rasizmem czy klimatem.

Badania objęły ponad 2300 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako zatrudniające od 2 do 200 pracowników, z rocznym przychodem mniejszym niż 1 mld dolarów.

„Małe przedsiębiorstwa zawsze stanowiły kluczową część naszej gospodarki, dlatego szczególnie ważne jest, abyśmy je wspierali także podczas pandemii”, powiedziała Meredith Schmidt, GM i EVP, Essentials i SMB. „Mamy nadzieję, że te spostrzeżenia dadzą liderom małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie inspiracje, jak inne firmy poruszają się w tym trudnym okresie i hartują swoje biznesy przed potencjalnymi zagrożeniami w przyszłości. Jestem optymistką i wierzę, że rynek MŚP będzie mógł stale się rozwijać pomimo przeszkód jakie stanowią obecne kryzysy”.

Wybrane spostrzeżenia z Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Zorientowanie na klienta pozostaje kluczowe dla rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się obecnie w fazie wzrostu (mające 1 lub więcej procent wyższy przychód w przeciągu ostatnich 6 miesięcy) o wiele chętniej podejmują działania mające na celu poprawę interakcji z klientem, biorąc pod uwagę okres od początku pandemii. Co więcej, wydaje się że są one zdecydowanie lepiej wyposażone w narzędzia dostarczające klientom elastyczną politykę zwrotów i szeroki zakres opcji płatności. Ponadto przedsiębiorstwa rozwijające się są skłonne do priorytetowego traktowania relacji z potencjałem na stałą współpracę niż transakcji jednorazowych.

Optymizm w obliczu nowych wyzwań nie opuszcza sektora MŚP
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie mocno ucierpiało podczas pandemii z powodu braku dostępu do zasobów, od których zostali odcięci poprzez obostrzenia epidemiczne. Trzy najbardziej znaczące ograniczenia w działalności biznesowej stanowi brak kapitału, zaspokajanie potrzeb klientów i zatrudnianie odpowiednich specjalistów.  Wszystkie te ograniczenia nie zmieniły się w przeciągu trwania pandemii – utrzymują się na stałym poziomie przez cały okres jej trwania.

Poza wyżej wymienionymi utrudnieniami Covid-19 dołożył jeszcze kilka, takich jak obniżone przychody, zmniejszony popyt oraz ograniczenia w zakresie zdrowia publicznego. Te trudności zajmują trzy pierwsze miejsca w zestawieniu wszystkich wyzwań, na które były skazane przedsiębiorstwa podczas pandemii. Co więcej, aż 3 na 5 liderów małych i średnich firm twierdzi, że lokalne nakazy zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej zagrażały rentowności ich przedsiębiorstw, natomiast wymogi w zakresie zdrowia publicznego stanowiły nadmierne obciążenie.

Nawet w przypadku tych wyzwań 22% MŚP patrzy na przyszłość bardzo optymistycznie, a aż ponad 50% – nieco optymistycznie.

MŚP, które korzystają z nowych technologii są wstanie lepiej dostosować się do zmienności rynku
Na przestrzeni lat wykorzystanie technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa stale rośnie. Według danych z ankiety ponad połowa respondentów deklaruje, że korzysta z systemu zarządzania relacjami z klientem, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2019. Nawet podczas pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa kontynuowały wdrażanie nowych technologii, a co najmniej 1 na 5 liderów małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wdrożyli co najmniej jedno z następujących rozwiązań: aplikacje do e-mail marketingu, system obsługi klienta, narzędzia do współpracy przy projektach lub oprogramowanie do handlu elektronicznego. Około 1 na 5 liderów MŚP nie korzysta obecnie z tych rozwiązań, ale planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto, liderzy korzystali z mniejszej liczby aplikacji w porównaniu z poprzednimi latami i prawie trzy czwarte respondentów (72%)* uważa, że jedna scentralizowana aplikacja do zarządzania ich funkcjami biznesowymi byłaby wystarczająca.

* Odpowiedzi z badania z marca 2020 r.

Metodologia
Wstępna ankieta została przeprowadzona online przez The Harris Poll na zlecenie Salesforce, w okresie od 28 lutego do 18 marca 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 2 411 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie uzupełniające zostało przeprowadzone sześć miesięcy później, w okresie od 7 do 31 sierpnia 2020 r., wśród 2 377 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Respondenci mieli 18 lat lub więcej, byli zatrudnieni na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin lub na umowę B2B, a właściciele lub kadra kierownicza wyższego szczebla w ich firmach zatrudniała od 2 do 200 pracowników, osiągając roczne przychody poniżej 1 mld USD.

Dane zostały zważone według liczby pracowników tak, aby były proporcjonalne co do wielkości firmy. Badanie nie jest oparte na analizie prawdopodobieństwa, więc nie można obliczyć szacunkowego błędu.

Wszyscy respondenci są pracownikami zewnętrznymi (nie ograniczają się tylko do klientów Salesforce).

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5