Skip to content Skip to footer

Szef Vivid Games pisze list otwarty do Ministra Nauki

W formie niezmienionej.

Szanowny Panie Ministrze,
Z zadowoleniem przyjąłem informacje dotyczące przejęcia przez Pana pieczy nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uważam, że jest to krok w stronę zapewnienia transparentności oraz rządów prawa w ważnej instytucji wspierającej rozwój nauki i innowacji w naszym kraju.

Wierzę, że Pana działania przyczynią się do przeglądu wcześniejszych decyzji podejmowanych przez poprzednią dyrekcję NCBiR. W szczególności, chciałbym zwrócić Pana uwagę na bezprawne rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla realizowanego przez Vivid Games S.A., w ramach programu Szybka Ścieżka projektu pt. “Prototyp platformy do automatyzacji generowania, rozgrywania i wyznaczania stopnia trudności poziomów blast, oparty o AI i Machine Learning”, które miało miejsce w sierpniu 2023 r. To działanie pozostawia wiele pytań i wątpliwości co do prawidłowości procesów podejmowanych przez wcześniejsze kierownictwo Centrum.

Mam nadzieję, że pod Pana kierownictwem sprawa ta zostanie ponownie zbadana, a wszelkie nieprawidłowości wyjaśnione. Szczegóły sprawy zostały przedstawione w skardze skierowanej 3 sierpnia 2023 przez naszą spółkę do Pana poprzednika. Transparentność i uczciwość w działaniu instytucji tak ważnej jak NCBiR są kluczowe dla budowania zaufania społecznego oraz skutecznego wspierania polskiej nauki i innowacyjności.

Jestem przekonany, że pod Pana nadzorem NCBiR stanie się miejscem, w którym rządy prawa są przestrzegane, a decyzje podejmowane są w trosce o rozwój nauki i technologii w Polsce. Życzę Panu powodzenia w pełnieniu nowej roli oraz liczę na Pana determinację w naprawie ewentualnych nieprawidłowości z przeszłości.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Gamracy
Prezes Zarządu Vivid Games S.A.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment