Skip to content Skip to footer

Parlament Europejski wprowadza zasady korzystania z AI.Eksperci chwalą nowe regulacje

Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act). To pierwsza na świecie kompleksowa regulacja w zakresie sztucznej inteligencji. Nowe przepisy mają zapewnić możliwość rozwoju sztucznej inteligencji przy zagwarantowaniu poszanowania praw człowieka i obywatela.

Jak podkreślają eksperci, rozporządzenie AI Act ma na celu ustanowienie kontroli i stopniowania wykorzystania sztucznej inteligencji w zależności od ryzyka. Jednocześnie nie chodzi tu o tłumienie innowacji, ale raczej o stworzenie ram prawnych zgodnych z wartościami demokratycznymi, ale także chroniących prawa obywateli UE.

– Szybkie rozprzestrzenianie się sztucznej inteligencji, w szczególności generatywnej sztucznej inteligencji, przyniosło ogromne możliwości, ale również znaczne ryzyko – podkreśla Peter Sandkuijl, wiceprezes ds. inżynierii na region EMEA w firmie Check Point Software.

Peter Sandkuijl, wiceprezes ds. inżynierii na region EMEA w firmie Check Point Software.

Jest to pierwsze prawo o zasięgu międzynarodowym, które ma na celu zajęcie się ryzykiem, jakie wykorzystanie sztucznej inteligencji może generować – naruszanie praw człowieka czy utrwalanie uprzedzeń. Ustawa wytycza (dla dostawców i programistów) jasne granice dla wdrażania sztucznej inteligencji. Należy pamiętać, że sztuczna inteligencja nie zawsze jest bezbłędna. Wręcz przeciwnie. Popełnia więcej błędów, niż pozwolilibyśmy na to jakiejkolwiek dzisiejszej technologii, w związku z czym przejrzystość staje się kluczowym narzędziem eliminowania jej niedociągnięć.

– Szybkie tempo wdrażania sztucznej inteligencji pokazuje, że samo prawodawstwo nie jest w stanie dotrzymać kroku, a technologia jest tak potężna, że może mieć poważny wpływ na przemysł, gospodarkę i rządy. Mam nadzieję, że unijne prawo dotyczące sztucznej inteligencji posłuży jako katalizator szerszych dyskusji społecznych, skłaniając zainteresowane strony do rozważenia nie tylko tego, co można osiągnąć dzięki tej technologii, ale także jakie mogą być jej skutki – dodaje przedstawiciel firmy Check Point.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment