Skip to content Skip to footer

Niewystarczająca infrastruktura zagrozi transformacji motoryzacji

Producenci części motoryzacyjnych inwestują w nowe rozwiązania na rzecz mobilności neutralnej dla klimatu, ale obawiają się, że inwestycjom tym nie będzie towarzyszyć równy wysiłek publiczny mający zapewnić pełne wdrożenie odpowiedniej infrastruktury we właściwym czasie.

Niemal wszyscy producenci części z branży motoryzacyjnej (98%) obawiają się, że ich wysiłki i inwestycje w mobilność neutralną dla klimatu zostaną zniweczone przez niewystarczającą infrastrukturę do ładowania i tankowania. Dane te pochodzą z 13. edycji CLEPA Pulse Check, badania przeprowadzonego na zlecenie CLEPA przez firmę McKinsey w lutym 2023 r.

Według badania firmy McKinsey szybkie rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych (EV) będzie wymagało infrastruktury publicznej obejmującej co najmniej 3,4 miliona punktów ładowania do 2030 r. By osiągnąć ten cel obecne wdrażanie sieci ładowania musi przyspieszyć w UE czterokrotnie, aby sprostać potrzebom przyszłych pojazdów.

– Zapewnienie wystarczającej liczby publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów napędzanych wodorem jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym przekształcenie obecnych wysiłków przemysłu w udaną transformację dla Europy i naszego klimatu. Musimy sprawdzić na ile państwa członkowskie są w stanie tym ambicjom sprostać – komentuje sekretarz generalny CLEPA, Benjamin Krieger.

Według badania, w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, kiedy to nastroje w branży spadły do rekordowo niskiego poziomu z powodu rosnących kosztów energii i materiałów, nastąpiła znacząca poprawa ogólnych perspektyw producentów części. W lutym 35% ankietowanych dostawców zaprognozowało pozytywną perspektywę, podczas gdy kolejne 35% wypowiedziało się  negatywnie co do dalszych perspektyw. Stanowi to wyraźny kontrast z wrześniem, kiedy to aż 70% dostawców nie przewidywało pozytywnych wyników.

Mimo że 64% producentów części spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 r., oczekiwania dotyczące zysków pozostają ponure. Presja kosztowa i ograniczone wolumeny spowodowane ciągłym niedoborem półprzewodników nadal odbijają się na rentowności sektora. Znaczna liczba dostawców części odczuwa silną presję marżową, a 67% respondentów wskazuje, że ich poziom rentowności operacyjnej znajduje się poniżej 5%. W rzeczywistości, jak wskazuje najnowszy CLEPA Pulse Check, mniej więcej jeden na czterech dostawców odnotowuje straty.

Długoterminowe możliwości inwestycyjne sektora znajdują się pod rosnącą presją, a 37% producentów części ogranicza inwestycje. Firmy robią wszystko, aby utrzymać budżety na badania i rozwój. Branża zaopatrzenia motoryzacyjnego czyni postępy w kierunku mobilności neutralnej dla klimatu. Wymaga ona jednak wsparcia publicznego i inwestycji, aby zapewnić jej niezbędne warunki sprzyjające. Bez tego wysiłki przemysłu mogą zostać zniweczone, a to z kolei może zagrozić transformacji zielonej mobilności.

– Obecna sytuacja rynkowa jeszcze bardziej niż kiedykolwiek zmusza firmy do wytężonych prac badawczo-rozwojowych, dywersyfikacji produkcji i nowych inwestycji. Jednocześnie  firmy  wyrażają dużą niepewność co do wpływu decyzji politycznych na ich funkcjonowanie nawet w dużo krótszej perspektywie niż po osławionym w branży 2035 roku. Powodzenie transformacji i przeprowadzenie jej z jak najmniejszym negatywnym wpływem na społeczeństwo i gospodarkę zależy także, a wręcz w dużej mierze, na działaniu władz publicznych – europejskich oraz krajowych – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, członek Zarządu CLEPA.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment