Skip to content Skip to footer

Naukowcy z Korei Płn. wyszkolą elitarną kadrę naukową w obszarze energii jądrowej

KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS), Pusan National University (PNU) oraz Korea Nuclear Association for International Cooperation (KNA) zawarły porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki niemu powstanie europejskie centrum szkoleniowe, którego celem będzie wykształcenie elitarnej kadry ekspertów realizujących projekt budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie z wykorzystaniem koreańskiej technologii oferowanej przez spółkę Korea Hydro Nuclear Power (KHNP).

Dzięki uczelni KINGS, wielu zdolnym studentom i doktorantom Uniwersytetu Warszawskiego otworzy się możliwość doskonalenia się w obszarze energetyki jądrowej poprzez utworzenie Centrum Współpracy Jądrowej. To centrum stanie się kluczowym miejscem szkoleniowym, wprowadzającym koreańską technologię jądrową do Polski.

Przez lata KINGS aktywnie rozwijał współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem Warszawskim. W lipcu 2020 roku obie instytucje podpisały porozumienie, które umożliwia studentom UW zdobycie rocznych praktyk. W listopadzie 2022 roku, KINGS oraz Uniwersytet Warszawski sfinalizowali porozumienie dotyczące Programu Akademickiej Współpracy w obszarze Inżynierii i Technologii Elektrowni Jądrowych, którego celem było wzmocnienie współpracy obu uczelni w zakresie edukacji zdalnej. Dodatkowo KINGS prowadziło rozmowy dotyczące rozwoju zasobów ludzkich z polskimi firmami zaangażowanymi w projekt budowy nowej elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie, a także wyraziło zgodę na współpracę w szkoleniu ekspertów jądrowych.

KINGS wesprze Uniwersytet Warszawski w opracowaniu nowego, dopasowanego do aktualnych potrzeb programu edukacyjnego oraz w dostosowaniu istniejących ścieżek edukacyjnych związanych z energetyką jądrową. Nowy program wyróżni się szczególnie zaangażowaniem studentów w proces jego tworzenia i wdrażania, dzięki bliskiej współpracy z wykładowcami akademickimi z KINGS, posiadającymi bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Eksperci z KINGS będą dzielić się praktyczną wiedzą dotyczącą technologii reaktora APR1400 oferowanego przez KHNP, która zostanie zastosowana w projekcie budowy nowej elektrowni jądrowej Konin-Pątnów.

fot: Biuro promocji UW

Show CommentsClose Comments

Leave a comment