Skip to content Skip to footer

Kogo szukamy w sieci?

Platforma Oferteo przeanalizowała zapytania ofertowe użytkowników dotyczące poszczególnych kategorii za pierwsze półrocze z podziałem na wiek oraz województwa. Najmłodsi użytkownicy w przedziale wiekowym 18-24 lata w pierwszej kolejności szukali adwokatów. Z kolei wśród grupy wiekowej 65+ największą popularnością cieszyła się kategoria związana z montażem klimatyzacji. Wśród województw najwyższy udział zapytań użytkowników przypada na woj. mazowieckie.

Tam również największe zainteresowanie użytkowników dotyczyło kategorii klimatyzacji.
Od początku swojej działalności Oferteo połączyło ze sobą 15 mln zlecających i wykonawców. W 2022 roku obsłużonych zostało ponad 2 mln zleceń. Tym razem przeprowadzono analizę preferencji samych zlecających, którzy w ostatnim półroczu złożyli zapytania ofertowe na platformie, w zależności od wieku oraz województwa.
W pierwszym półroczu na Oferteo największym zainteresowaniem wśród wszystkich użytkowników z podziałem na wiek cieszyły się kategorie związane z usługami adwokatów oraz montażem klimatyzacji. Analizując poszczególne przedziały wiekowe można zaobserwować, że młodsi użytkownicy, zarówno w przedziale wiekowym 18-24 jak również 25-34 znacznie częściej składali zapytania dotyczące adwokatów oraz usług księgowych. Kategoria związana z usługami prawnymi była również na pierwszym miejscu wśród użytkowników w przedziale wiekowym 45-54. Z kolei kategoria związana z montażem klimatyzacji zajmowała pierwsze miejsca przede wszystkim wśród starszych użytkowników platformy.

Analiza preferencji wśród różnych grup wiekowych dostarcza kluczowych informacji zarówno dla na nas, jak też dla firm, które są obecne na naszej platformie. Usługodawcy coraz częściej muszą dostosować prezentację swojej oferty do wieku potencjalnych klientów. Zrozumienie preferencji różnych grup wiekowych pozwala lepiej przewidzieć i zaspokoić ich potrzeby. – zauważa Karol Grygiel, członek zarządu w Oferteo SA.

Ciekawie przedstawia się również zainteresowanie poszczególnymi kategoriami w podziale terytorialnym. Wśród województw z największym procentowym udziałem zapytań na platformie Oferteo są: Mazowieckie, Śląskie oraz Dolnośląskie.
Mieszkańcy województwa mazowieckiego najczęściej składają zapytania dotyczące monterów klimatyzacji, usług księgowych i adwokatów. Z kolei w województwie śląskim kluczowe kategorie to remonty i wykończenia, księgowość oraz montaż okien. Na Dolnym Śląsku najczęściej poszukiwane kategorie związane są z klimatyzacją, usługami księgowych i adwokatów.

Analiza danych z platformy Oferteo wykazała, że preferencje klientów znacznie różnią się w zależności od wieku i regionu. Młodsze grupy wiekowe często szukają wsparcia w zakresie prawnym i finansowym, podczas gdy starsi użytkownicy skupiają się na poprawie komfortu wewnętrznego swoich domów. Różnice regionalne sugerują, że lokalne czynniki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu preferencji klientów. Te wyniki stanowią cenną wskazówkę dla usługodawców, pomagając im dostosować swoje usługi do zmieniających się potrzeb rynku i lepiej spełniać oczekiwania klientów.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment