Skip to content Skip to footer

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) startuje z ofertą, która ustanawia nowy standard w edukacji. LUT to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący bogate dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż. Efektem są nowoczesne, certyfikowane programy edukacyjne, które umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w biznesie i na rynku pracy.

Przemiany w edukacji wyznaczają obecnie dwie tendencje: rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, zmieniające się style uczenia i podejścia do nauki, co jest szczególnie widoczne wśród młodszego pokolenia, ale dotyczy również szerszego spektrum społeczeństwa. Obserwuje się tendencję ku krótszym, szybszym i bardziej praktycznym formom edukacji.

Lazarski University of Technology wprowadza innowacyjny model zdobywania wiedzy, polegający na świadomym wyborze ścieżki kariery z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nowe technologie. Programy edukacyjne LUT zostały stworzone na podstawie analiz w odpowiedzi na obecne potrzeby rynkowe, a udział w nich pozwala na zdobycie międzynarodowych punktów edukacyjnych ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

LUT prezentuje holistyczne podejście do edukacji. Rozwijanie umiejętności w obszarach takich jak zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, komunikacja i inne, stanowi integralną część programu nauczania. To kluczowe, ponieważ technologia wymaga także odpowiednich kompetencji miękkich. Celem strategicznym projektu realizowanego we współpracy z firmami i instytucjami jest budowa modułowego ekosystemu edukacyjnego, który oferuje pojedyncze kursy, programy składające się z kilku kursów, a także pełnoprawne studia złożone z kursów, specjalizacji oraz studiów podyplomowych.

Projekt wpisuje się w filozofię Problem Based Learning (PBL), czyli w jedną z metod kształcenia, która stawia studentów w konkretnej sytuacji problemowej związanej z ich przyszłym życiem zawodowym oraz społecznym. W ramach PBL, studenci są skonfrontowani z realnymi wyzwaniami, co umożliwia im jednoczesne zdobywanie nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznych.

Przedstawiciele Lazarski University of Technology skupiają się bardziej na roli mentora niż wykładowcy czy nauczyciela. Różnica tkwi w tym, że mentor nie tylko wspiera i towarzyszy, lecz także inspiruje. Relacja ta oparta jest na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i wsparciu w osiągnięciu określonych celów i rozwoju kompetencji. Dodatkowo program kładzie nacisk na współpracę, ponieważ każdy kurs zawiera elementy pracy praktycznej. W dodatku można go dostosować do różnych preferencji uczenia się. Dla tych, którzy woleliby samodzielną edukację, przygotowano materiały wideo czy opcję nauki online. Natomiast tym, którzy cenią warsztatowy charakter, LUT oferuje zajęcia praktyczne. Dla firm i ich pracowników chcących nabyć praktyczne kompetencje jest to elastyczna alternatywa względem tradycyjnego systemu edukacji czy szkoleń. Osobom wchodzącym na rynek pracy pozwala na dynamiczne zdobywanie nowych kompetencji, budowanie ścieżki kariery, a dodatkowo na uzyskanie certyfikatów oraz dyplomu w oparciu o elastyczną eksternistyczną ścieżkę.

W ramach LUT grupa pasjonatów technologii i komunikacji działa na podstawie wieloletniego doświadczenia zdobytego zarówno w sferze uczelnianej, jak i biznesie. Łącząc je, oferują wiedzę i umiejętności poparte praktyką, co niezmiennie uznawane jest za najskuteczniejszy sposób na zdobywanie nowych kompetencji.

W podejściu Problem-Based Learning (PBL), kluczową rolę odgrywają realne sytuacje problemowe, które stawiają studentów w centrum procesu nauki. Rozwiązując te wyzwania, nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również rozwijają umiejętności praktyczne oraz krytyczne myślenie. W programach LUT, PBL jest wpleciony w strukturę nauczania. Nasze programy są starannie opracowane, aby wyposażyć profesjonalistów w narzędzia, których potrzebują do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym – od najwyższej jakości edukacji akademickiej opartej na 30-letniej tradycji Uczelni Łazarskiego, po praktyczne kompetencje biznesowe i technologiczne. To wszystko sprawi, że dla wielu osób edukacja stanie się teraz bardziej dostępna i efektywna – mówi Marlena Wieteska, ekspertka od innowacji na Uczelni Łazarskiego oraz na Lazarski University of Technology, wykładowczyni, trenerka i mentorka.

Uczestnicy programów Lazarski University of Technology będą mieli okazję zdobyć m.in. wiedzę i umiejętności z obszaru sztucznej inteligencji i ChatuGPT – od teorii po praktyczne zastosowanie. Program obejmuje także zagadnienia prawne związane z AI, zapewniając kompleksowe przygotowanie do wykorzystywania tej nowoczesnej technologii w praktyce.

Program Project Management – Zarządzanie projektami w marketingu koncentruje się na skutecznym prowadzeniu projektów w tej dziedzinie. Uczestnicy uczą się planować, monitorować i kończyć projekty z sukcesem, a także wyznaczać priorytety. Dodatkowo skupia się na osiąganiu korzyści z projektów. Istotnym aspektem jest również skuteczne zarządzanie ryzykiem, co stanowi kluczowy element sukcesu w tym obszarze.

Program Zarządzanie zmianą w organizacji oferuje z kolei skuteczne strategie zarządzania procesami transformacji w firmach i ich otoczeniu. Uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne narzędzia do zarządzania procesem zmiany. Ponadto program skupia się na umiejętnościach komunikowania i skutecznego wprowadzania zmian, nawet tych o mniejszym kalibrze, w sposób zapewniający sukces.

Ciekawą alternatywą są również programy Startup – Zostań Founderem oraz Produkcja gier dla początkujących. Pierwszy stanowi drogę do budowania innowacyjnych inicjatyw biznesowych opartych o nowoczesne technologie. W trakcie trwania programu uczestnicy zdobędą unikatową wiedzę potrzebną do stworzenia własnego startupu. Drugi oferuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania oraz tworzenia gier wideo. Uczestnicy uczą się o game designie, produkcji gier, zarządzaniu zespołem oraz strategiach marketingowych.

Wybranym partnerom udostępnione zostaną również programy pilotażowe „Lazarski University of Technology”. To propozycja dla biznesu w zakresie reskillingu i upskillingu pracowników z wielu sektorów. Program, oprócz kwestii dydaktycznych, jest dobrym narzędziem w zakresie budowania relacji z grupami docelowymi, jak również wzmocnienia w obszarach sprzedaży, employer brandingu, PR-u, marketingu i w szeroko rozumianym budowaniu wizerunku. Dla firm współpraca z LUT to również możliwość jakościowej rekrutacji pracowników z konkretnymi umiejętnościami oraz upskilling czy reskilling obecnie zatrudnionych.

Partnerem Lazarski University of Technology jest Coursera – czołowa międzynarodowa platforma posiadająca ponad 6000 programów edukacyjnych opracowanych we współpracy z ponad 300 instytucjami i firmami z całego świata. To zapewnia uczestnikom dostęp do unikatowej wiedzy oraz możliwość uzyskania certyfikatów takich firm jak Google, Microsoft czy uniwersytetów i instytutów naukowych.

Inauguracja Lazarski University of Technology będzie miała miejsce 8 listopada na Uczelni Łazarskiego. Podczas wydarzenia zatytułowanego “Przyszłość pracy: nowoczesne ścieżki kariery” zaprezentowany zostanie Raport Future 2024 autorstwa Katarzyny Syrówki, analizujący obecne wyzwania dotyczące szeroko pojętego sektora zatrudnienia i branży HR.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment