Skip to content Skip to footer

Fundusz IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ w czołówce najlepszych funduszy całkowitej stopy zwrotu

W okresie pandemii strategia inwestycji w spółki odporne na nagłe wahania rynkowe i czynniki makroekonomiczne z szeroko pojętych sektorów biotechnologii, rozrywki, e-commerce, okazała się skutecznym środkiem. Fundusz Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ, skierowany do inwestorów indywidualnych – klientów czołowych instytucji finansowych, osiągnął ponadprzeciętne zyski w swojej grupie porównawczej w ostatnim miesiącu *. Od początku roku fundusz wypracował blisko 6% zwrot z inwestycji i znalazł się na czele polskich otwartych funduszy całkowitej stopy zwrotu.


*Stopa zwrotu funduszy w okresie 2019-2020 (AnalizyOnline) Dane na dzień – 20/08/2020

Zapoczątkowana ponad rok temu zmiana strategii funduszu, okazała się skutecznym rozwiązaniem dla inwestorów. Obecnie fundusz inwestuje w spółki, które pozytywnie wyróżniają się na tle swojej konkurencji. Zarządzający dużą wagę przykładają do jakości wyników spółek oraz do czynnika ludzkiego, jakim jest zarząd spółek. Znajdziemy tam także pomioty płacące atrakcyjne dywidendy. W portfelu przeważają akcje polskie i obligacje polskiego rządu RP i wybranych państw zagranicznych. Analizujemy możliwości na rynkach globalnych w zależności od perspektyw, bezpieczeństwa i oczekiwanych stóp zwrotu podkreśla Karol Godyń i Monika Zduńska, zarządzający funduszem.

Fundusz realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu, której celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. W celu zabezpieczenia aktywów struktura funduszy to 1/3 akcji a 2/3 to obligacje korporacyjne i skarbowe papiery dłużne w Polsce i za granicą. Fundusz dopuszcza jednak możliwość zmian tych proporcji w zależności od zmian rynkowych.

– Uczestnicy funduszu Ipopema Global Profit Absolute Return PLUS zyskali możliwość wykorzystania potencjału polskich firm oraz zagranicznych rządowych obligacji, co jest istotnym aspektem dla inwestorów dbających o bezpieczeństwo inwestycji – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5