Skip to content Skip to footer

Invista SA wśród spółek w indeksie Investor MS

Invista SA znalazła się wśród 10 spółek rekomendowanych w ramach indeksu Investor MS. Przeprowadzona 08.04.2022 rewizja kwartalna portfela indeksu Investor MS, wprowadziła do indeksu walory spółek z Głównego Rynku GPW, które spełniają kryteria indeksu.

Invista SA wzbudziła zainteresowanie rynku w grudniu 2021 roku, po tym jak ogłosiła realizację strategii opartej na 3 filarach: rynku nieruchomości, wykorzystaniu potencjału rynku energetyki i elektromobilności w Polsce i inwestycjach w nowe technologie. – Obecność w gronie 10 nowych spółek indeksu Investor MS do bardzo ważny sygnał i zobowiązanie dla naszej firmy, która w 2022 roku konsekwentnie realizuje założenia nowej strategii – podkreśla Michał Gabrylewicz, prezes Insita S.A.

Teraz spółka została zauważona i zaliczona do grona 10 nowych podmiotów w ramach rewizji kwartalnej indeksu Investor MS. Obok Invista SA znalazły się AtlantaPL, Biomaxima, Brand24, Groclin, K2Holding, MostalPLC, Spyrosoft, STSHolding, Talex. Jednocześnie indeks opuściły spółki: Airway, Gameops, HMInwest, INC, KSGargo.

GPW Benchmark poinformował, że w ramach indeksu ograniczone zostały udziały spółek KETY oraz KRUK do 5 proc., a liczba spółek w portfelu indeksu będzie wynosić 254.

Wskaźnik Investor MS to dawny indeks DWS MS, który mierzy zachowanie kursów akcji małych i średnich spółek. Mechanizm jego działania został opracowany na początku marca 2003 roku wspólnie przez warszawską giełdę i ówczesne Towarzystwo Funduszy DWS Polska (obecnie Investors TFI). Zmiana nazwy indeksu nastąpiła w marcu 2011 roku. Obecnie podstawą do obliczania tego wskaźnika są papiery małych i średnich firm z obszaru inwestycji funduszu Investor Top 25 Małych Spółek FIO.


Skład indeksu jest weryfikowany w zależności od liczby papierów spółek w wolnym obrocie (tzw. free float), ale także kondycji i perspektyw rozwoju poszczególnych firm.


Źródło: https://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/3261840,gpw-benchmark:-communique—investorms

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5