Skip to content Skip to footer

Fortinet z bardzo dobrymi wynikami

– Wzrost przychodów w pierwszym kwartale wyniósł 32% dzięki znacznemu zwiększeniu zarówno wpływów z produktów, jak i usług. Wzrost dochodów ze sprzedaży produktów o 35% udowadnia, że kontynuujemy zdobywanie udziału w rynku, będąc jednocześnie wiodącą firmą w branży cyberbezpieczeństwa pod względem przychodów z produktów. Wpływy z usług wzrosły o ponad 30% w kwartale po raz pierwszy od sześciu lat. Uważamy, że mamy duże możliwości dalszego zwiększania przychodów z usług poprzez dodatkową sprzedaż wartości dodanej usług bezpieczeństwa do naszej dużej bazy stałych klientów –powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. – Firmy różnej wielkości coraz częściej dostrzegają, że zintegrowana technologia FortiOS i custom ASIC firmy Fortinet mogą zapewnić niższy całkowity koszt użytkowania rozwiązań ochronnych, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności i skuteczności zabezpieczeń.

Fortinet, przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku, który zakończył się 31 marca.

 • Przychody z produktów: 500,7 mln USD, wzrost o 35% (rok do roku)
 • Przychody ze świadczonych usług: 761,6 mln USD, wzrost o 30% (rok do roku)
 • Przychody ogółem: 1,26 mld USD, wzrost o 32% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 1,5 mld USD, wzrost o 30% (rok do roku)
 • Przychody przyszłych okresów: 4,88 mld USD, wzrost o 33% (rok do roku)
 • Przychody z działalności operacyjnej liczone według zasad GAAP: 273,5 mln USD, wzrost o 81% (rok do roku)
 • Przychody z działalności operacyjnej liczone według zasad innych niż GAAP: 334 mln USD, wzrost o 59% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 21,7%
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 26,5%
 • Rozwodniony dochód netto GAAP na akcję przypisany Fortinet, Inc: 0,31 USD, wzrost o 82% (rok do roku)
 • Rozwodniony dochód netto na akcję według standardów1 Non-GAAP przypisany Fortinet, Inc.: 0,34 USD, wzrost o 79% (rok do roku) 1
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 677,5 mln USD
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 647,2 mln USD

1 Wszystkie przedstawione tu kwoty za akcje i na akcje zostały skorygowane z mocą wsteczną, aby odzwierciedlić terminowy podział akcji na pięć za jeden, który wszedł w życie 22 czerwca 2022 r.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment