Skip to content Skip to footer

Eksperci bezpieczeństwa IT będą debatować nad cyfryzacją usług publicznych podczas CyberGov

Ochrona danych administracji państwowej oraz obywateli stoi w obliczu zagrożeń ze strony cyberprzestępczości. Sektor publiczny jest najbardziej narażony na ataki hakerów – stwierdzają dane agencji European Union Agency for Cybersecurity. Co tydzień w Polsce dochodzi do blisko 800 ataków na ten sektor – potwierdza Check Point Research.

Jednym z efektów pandemii jest zmiana formy pracy na zdalną i gwałtowne przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej, także w sektorze admininistracji publicznej. To pociąga za sobą rosnącą skalę wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec przyspieszonej cyfryzacji usług – realne zagrożenia, niezbędne działania i dostępne możliwości – to tytuł tegorocznej edycji CyberGov, czołowej polskiej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa technologii informacyjnych w sektorze publicznym.

Skala zagrożeń jest bardzo duża – najnowsze dane wskazują, iż wśród trzech najczęściej obieranych celów przez cyberprzestępców w Polsce są sektory: finansowo-bankowy (z 1082 atakami na organizację w tygodniu), rządowo-wojskowy (1002 ataki) i użyteczności publicznej (z 772 atakami).

Dlatego specjaliści z dziedziny cyberbezpieczeństwa – m.in. Płk Łukasz Jędrzejczak, zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. Cyberbezpieczeństwa, Dorota Bałachowska, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa z Urządu Dozoru Technicznego, skoncentrują się na omówieniu sposobów skutecznej walki z zagrożeniami. Sektor prywatny będzie reprezentować kilkunastu ekspertów, m.in. Krzysztof Nierodka z Check Point Software, który wraz z Piotrem Kędrą (IntegraleIT) opowie o zmianach, jakie na przestrzeni ostatnich 30 lat przeszły systemy firewall.

Kluczowe zagadnienia poruszane na konferencji:

  • Nowelizacja Ustawy KSC – jakie zmiany niesie bezpośrednio dla sektora publicznego, co oznacza i w jaki sposób na wpłynie na inne sektory
  • Nowe inicjatywy europejskie – NIS 2.0 i inne regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa (w tym Digital Operational Resilience Act – DORA)
  • Pieniądze na horyzoncie czyli realne inwestycje w cyberbezpieczeństwo (założenia i konkretne cele Krajowego Programu Odbudowy w obszarze cyber)
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) i cyberbezpieczeństwo – perspektywa do 2029
  • Rozwój programu PWCyber – propozycja edukacyjna dla administracji publiczne
  • Chmury w administracji publicznej – kwestia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych, katalog usług dla administracji publicznej, pakiet dla samorządów
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5