Skip to content Skip to footer

Czy akt ws. AI zablokuje ChatGPT?

AI Act, przełomowy akt prawny UE, wstrząsa światem sztucznej inteligencji. Przyjęty 14 czerwca dokument ma na nowo wytyczyć granice między ochroną użytkowników a globalnymi innowacjami.

Regulacja rozdzieli narzędzia AI, klasyfikujący je na kategorie w oparciu o poziomy ryzyka, od niskiego do niedopuszczalnego. Rządy i firmy korzystające z tych narzędzi będę musiały wypełnić obowiązki odpowiadające poziomowi ryzyka. Każdy dostawca usług opartych o AI jest nią objęty.

Narzędzia AI wysokiego ryzyka, w tym te wykorzystywane w infrastrukturze krytycznej, egzekwowaniu prawa lub edukacji, a także tzw. systemy AI ogólnego przeznaczenia (GPAIS), np. Chat GPT, są przedmiotem intensywnej kontroli. Ustawodawcy są obecnie zaangażowani w debaty na temat obowiązków takich firm jak OpenAI i klasyfikacji ich rozwiązań.

  • Badanie Accenture 2022 Tech Vision wykazało, że tylko 35% globalnych konsumentów ufa temu, w jaki sposób AI jest wdrażana przez organizacje. 77% uważa, że organizacje muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji.
  • Oczekuje się, że tylko 5-15 procent aplikacji AI będzie w domenie podwyższonego ryzyka – ale wśród być moze również Chat GPT używany przez prawie 3 miliony Polaków.
  • Goldman Sachs przewiduje, że generatywna sztuczna inteligencja może podnieść globalne PKB o 7%, a 300 milionów pracowników na całym świecie będzie korzystać ze sztucznej inteligencji.


Magda Kotowska-Gawrylczyk, Data & Analytics Manager w polskim oddziale NatWest, przedstawia podejście NatWest do odpowiedzialnej sztucznej inteligencji:

W NatWest, międzynarodowej instytucji finansowej z centrum finansowo-operacyjne w Polsce, postrzegamy AI Act jako dowód, że nasze odpowiedzialne podejście do sztucznej inteligencji było słusznym wyborem. Stworzone przez nas rozwiązania AI pozwalają na usprawnienie obsługi klienta za pomocą chatbotów po wykorzystanie uczenia maszynowego do zwiększenia cyberbezpieczeństwa naszych klientów. Globalnie, zespół NatWest odpowiada średnio na 50 milionów interakcji z klientami rocznie. Gdyby każda interakcja trwała tylko jedną minutę, równałoby się to 95 latom ciągłej rozmowy. Sztuczna inteligencja i automatyzacja skutecznie zarządzają taką liczbą interakcji, prowadząc do znacznych oszczędności czasu. Dzięki automatyzacji udało nam się odpowiedzieć na potrzeby klientów bez utraty jakości przy tak dużej skali. Rozumiemy jednak, że wraz z potęgą sztucznej inteligencji przychodzi odpowiedzialność za zapewnienie jej etycznego wykorzystania. Postrzegamy AI Act jako okazję do wzmocnienia naszego zaangażowania w przejrzystość i odpowiedzialność..

Show CommentsClose Comments

Leave a comment