Skip to content Skip to footer

Carbon Studio połączy się z Iron VR

Carbon Studio, notowany na NewConnect niezależny producent gier VR, rozpoczyna prace zmierzające do połączenia ze spółką z Grupy – Iron VR. Plan ten pozytywnie zaopiniowały Rady Nadzorcze obu podmiotów. W ocenie zarządu Carbon Studio, jeden silny brand, skupiający kompetencje tworzenia nisko- i wysokobudżetowych produkcji, przełoży się na większą dynamikę biznesu, co daje potencjał do wzrostów dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.   

– Połączenie Iron VR z Carbon Studio pozwoli istotnie uprościć strukturę organizacyjną grupy oraz zmniejszyć koszty jej funkcjonowania, przez co będziemy wydajniejsi finansowo. To z kolei może istotnie wpłynąć na wzrost skali działalności i efektywności Carbon Studio. Część zespołu już teraz zaczęła realizację prac przy projektach Carbon Studio. – mówi Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio.

W ramach planowanego połączenia spółek Carbon Studio wyemituje dla akcjonariuszy Iron VR akcje nowej emisji, które zostaną docelowo objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Spółka chce rozpocząć ten proces niezwłocznie po rejestracji połączenia przez KRS, szacunkowo powinno to nastąpić w I półroczu 2024 roku.  

– Jeden silny brand powinien ucieszyć akcjonariuszy Carbon Studio, tym bardziej biorąc pod uwagę, że docelowo chcemy, aby Carbon Studio było notowane na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Obserwując rynek widzimy, że droga do upublicznienia na NewConnect małych studiów z branży gamedev, takich jak Iron VR, jest bardzo długa, więc obecni udziałowcy spółki musieliby czekać kolejne miesiące na debiut Iron-a. Dzięki połączeniu spółek, w niedalekiej perspektywie staną się oni współwłaścicielami dużo większego i bardziej rozpoznawalnego brandu. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy jeszcze lepsze wyniki i będziemy mogli cieszyć się kolejnymi sukcesami, a inwestorzy Iron VR będą partycypowali we wzroście wartości Carbon Studio – mówi Karolina Koszuta, członek zarządu Carbon Studio. 

Parytet wymiany akcji Iron VR na akcje Carbon Studio zostanie ustalony z uwzględnieniem bieżących parametrów wycen spółek z branży gamedev i może istotnie odbiegać od wyceny spółki ustalonej w ramach emisji akcji serii E. Ponadto w związku z rozpoczęciem prac związanych z połączeniem brandów zarząd Iron VR w najbliższym czasie powinien wycofać wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.   

Spółka Iron VR powstała w styczniu 2020 r. Celem studia było tworzenie niskobudżetowych gier wideo dedykowanych technologii VR oraz produkcja gier VR opartych na uznanych IP. Zespół Iron VR ma na swoim koncie kilka prototypów gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości, w których Zarząd Carbon Studio również upatruje duży potencjał rozwojowy.  

– Trwają prace nad Hunt Together, to wciągająca i oryginalna gra dedykowana fanom gogli Meta Quest. Liczymy na jej powodzenie sprzedażowe. Premiera gry planowana jest w ​2023​ roku. Jestem przekonany, że synergia naszych dwóch zespołów przyczyni się do tego by to osiągnąć. Mocno w to wierzymy – komentuje​ Błażej Szaflik​. 

Iron VR rozwinął kilka prototypów, nad którymi prace będą kontynuowane przez zespół Carbon Studio.  

– Weryfikacja rynkowa pokazała, że efektywniejszym z punktu widzenia działalności grupy kapitałowej jest realizowanie wszystkich prac w ramach Carbon Studio, bardziej rozpoznawalnego podmiotu o wieloletniej historii produkcyjnej. Warto wspomnieć, że Carbon jest jednym z kluczowych partnerów firm testujących najnowszy sprzęt technologiczny VR i ten trend zamierzamy kontynuować. Obecnie rozważamy produkcję gier na pierwszego headseta VR/AR od Apple. Dzięki naszym współpracom z największymi graczami rynku wirtualnej rzeczywistości produkcje realizowane pod skrzydłami Carbon Studio zyskają większą widoczność. Na obecnym etapie rozwoju Iron VR takich możliwości nie ma – mówi Aleksander Caban, członek zarządu Carbon Studio.   

Po sfinalizowaniu połączenia obu podmiotów, Carbon Studio nabędzie prawa do wszystkich IP posiadanych przez Iron VR. Obecnie Carbon Studio posiada w spółce Iron VR 39,9% udziału w kapitale zakładowym i 57,0% w głosach na WZA. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment