Skip to content Skip to footer

Awanse Polaków w europejskich strukturach Brown-Forman. Polska, Czechy i Słowacja jednym klastrem.

Brown-Forman Corporation wprowadza zmiany w swoich europejskich strukturach i koncentruje się na markach premium. W ramach zmian polscy menedżerowie poszerzają zakres swoich odpowiedzialności o rynki Czech i Słowacji.

Na czele europejskich struktur Brown-Forman stanie Yiannis Pafilis, EVP, President of Europe. Będzie on odpowiedzialny za realizację regionalnej strategii długoterminowej oraz za napędzanie wzrostu spółek europejskich. 

Od 1 marca br. do grona Europejskiego Zespołu Kierowniczego dołączył Filip Popławski, VP Managing Director – Polska, Czechy & Słowacja. Awans Filipa wiąże się z ustanowieniem nowej struktury geograficznej, mającej na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy spółkami w Polsce, Czechach i na Słowacji.

„Polska, Czechy i Słowacja to dla nas ważne rynki w Europie, które napędzają rozwój portfolio marek Jack Daniel’s i szerszego portfolio marek Super Premium. Jesteśmy głęboko przekonani, że zmiany te umożliwią nam lepsze skupienie się na konsumentach oraz nadanie priorytetu rozwojowi naszych marek. Wierzymy, że dysponując świetnymi, utalentowanymi zespołami na tych rynkach, jesteśmy dobrze przygotowani do bardziej wnikliwej analizy potrzeb konsumentów i partnerów” – powiedział Filip Popławski.

Filip Popławski, pełniąc swoją rozszerzoną rolę Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego na Polskę, Czechy i Słowację, będzie odpowiedzialny za komercyjny rozwój i przyszłość firmy na 3 rynkach. Wspierać go będą Beata Mirowska, Dyrektor Finansowa na Polskę i Paweł Miziołowski, Dyrektor Marketingu na Polskę, którzy przejmą również dodatkową odpowiedzialność za nadzorowanie pracy zespołów w Czechach i na Słowacji.

Zmiany te mają sprzyjać szerszym synergiom dla rynków z perspektywy handlowej i kulturowej.

Zdjęcie: (od lewej): Paweł Miziołowski, Dyrektor Marketingu na Polskę / Beata Mirowska, Dyrektor Finansowa na Polskę / Filip Popławski, VP Managing Director – Polska, Czechy & Słowacja

FOTO: Julia Ongirska

Show CommentsClose Comments

Leave a comment