Skip to content Skip to footer

Amest Otwock pozywa Miasto Otwock i prezydenta Jarosława Margielskiego. Ugoda o wartości… ponad 627 mln zł.

Amest Otwock – spółka działająca w branży gospodarowania odpadami – złożyła pozwy cywilne przeciwko Miastu Otwock i jego prezydentowi. Firma dochodzi łącznie ponad 639 mln złotych odszkodowania za szkody poniesione w związku z utrudnianiem prowadzenia jej działalności oraz blokowaniem rozwoju przez władze miasta.  

27 grudnia 2023 roku do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Otwocku wystosowany został wniosek Amest Otwock Sp. z o.o. o zawezwanie do próby ugodowej, w ramach której Miasto Otwock miałoby zapłacić Spółce łączną kwotę 627 233 555,10 PLN tytułem odszkodowania związanego z utratą korzyści wskutek uniemożliwienia budowy kwater III i IV składowiska odpadów oraz wybudowania i korzystania z zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w latach 2013-2039.

Propozycja ugodowa w tej sprawie zakłada jej polubowne zakończenie poprzez zapłatę przez Miasto Otwock kwoty 564 510 199,59 PLN, tj. 90% utraconych korzyści Amest Otwock Sp. z o.o.

Ponadto, 28 grudnia 2023 roku do Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie został złożony pozew przeciwko Miastu Otwock i jego prezydentowi – Jarosławowi Margielskiemu. Amest Otwock domaga się w nim zapłaty solidarnie kwoty 12 363 893,78 PLN tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w postaci utraconych zysków w latach z prowadzonej działalności gospodarczej za lata obrotowe 2021 i 2022. To efekt bezpodstawnego i nieuzasadnionego bojkotowania przez Miasto Otwock i prezydenta Jarosława Margielskiego realizacji kontynuacji budowy kwater zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę, a co za tym idzie – braku możliwości prowadzenia przez Amest Otwock Sp. z o.o. działalności gospodarczej.

Łączna wysokość roszczeń, wynikających z obu pozwów złożonych przez Amest Otwock Sp. z o.o., wynosi 639 587 448,88 PLN.  

Spółka Amest Otwock (wcześniej SATER Otwock) powstała w 1996 r. w ramach pożądanej od lat przez Miasto Otwock inwestycji budowy składowiska odpadów komunalnych na terenie gminy, realizowanej z zagranicznym inwestorem, który sfinansował i wybudował składowisko w Otwocku-Świerku. Celem inwestycji było zaspokajanie potrzeb publicznych z zakresu gospodarki odpadowej. Na ten cel Miasto Otwock oddało spółce w użytkowanie teren znajdujący się na obrzeżach Gminy Otwock. Od początku istnienia spółki Miasto Otwock jest jej udziałowcem mniejszościowym, a od 2004 roku pakiet większościowy udziałów w spółce pozostaje w posiadaniu inwestora z branży odpadowej – firmy Amest.

–  Na przestrzeni ostatnich lat ze strony prezydenta Otwocka, Jarosława Margielskiego, w stosunku do spółki Amest Otwock wysuwane były niemające pokrycia w rzeczywistości zarzuty dotyczące generowania przez składowisko odorów. Badania i kontrole organów inspekcji środowiska nigdy nie potwierdziły, by źródłem tych uciążliwości było składowisko w Otwocku-Świerku. Nawet ostatnia kontrola z 2021 r., przeprowadzona formalnie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, potwierdziła, że składowisko nie wydziela żadnych odorów ani nie powoduje innych uciążliwości – mówi Felice Scoccimarro, prezes Amest Otwock Sp. z o.o. – Jako Amest Otwock od wielu lat zabiegamy o konstruktywny dialog z władzami miasta. Niestety podejmowane przez nas dotychczas próby w tym zakresie są torpedowane przez właściciela mniejszościowego, co uniemożliwia firmie prowadzenie działalności gospodarczej – podkreśla.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment