Skip to content Skip to footer

Przedsiębiorcy z Otwocka apelują do Premiera. Lokalne władze grzebią prywatny biznes

Przedsiębiorcy z powiatu otwockiego skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego apel o mediację lub podjęcie kroków w celu zweryfikowania działalności władz lokalnych w Otwocku. Zdaniem Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego, decyzje podejmowane przez władze lokalne uderzają w interesy lokalnych przedsiębiorców i wskazują na nadużycie uprawnień.

W liście skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, otwoccy przedsiębiorcy proszą o stanowczą interwencję w sprawie decyzji podejmowanych przez czołowe organy polityczne w ostatnich latach.

Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego w swoim piśmie zwraca uwagę m.in. na sprawę jednego z przedsiębiorców odwołujących się od decyzji starosty otwockiego, wygaszającego pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wytwórni mas bitumicznych. Po kolejnym odwołaniu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze po raz kolejny uchyla decyzję Starosty Otwockiego, wskazując, że organ prowadzi postępowanie administracyjne w sposób naruszający przepisy postępowania oraz przepisy prawa materialnego.

Konsekwencją działań lokalnych władz może być decyzja wielu przedsiębiorców o zawieszeniu lub przeniesieniu działalności do innych miast i uszczupleniem lokalnego budżetu z wpływów podatkowych – podkreślają przedstawiciele Izby.

W innych przypadkach starostwo sztucznie przedłużało procedury, żądając od lokalnych przedsiębiorców przedłożenia dokumentacji i wyjaśnień bez podstawy prawnej. Wobec przedsiębiorcy, który zaskarżył przeciągające się postępowanie przed Starostą Otwockim, (zakończone bezprawną decyzją), Starosta Otwocki (pomimo uchylenia jego decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania) nie stosował się do jasno wskazanych wytycznych Wojewody Mazowieckiego.

IPPO zarzuca starostwu i prezydentowi miasta nie tylko błędne decyzje administracyjne, wątpliwie ustanawiane limity koncesji alkoholowych, ale również ingerowanie w działalność lokalnych organizacji, takich jak Klub Sportowy START.

– W dniu 18 maja 2019 roku Starosta Otwocki podjął decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych pn. „I Półmaraton Otwocki Poświęcony pamięci Ireny Sendlerowej”, które miały odbyć się w 2019 r.Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wydaną przez Starostę Otwockiego decyzję jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa i bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Niestety, zawody sportowe nie odbyły się – czytamy w apelu przedsiębiorców.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5