Skip to content Skip to footer

Unia Europejska potrzebuje wprowadzić nowe standardy ochrony wizerunku osobistego

Robert Szustkowski, znany filantrop i biznesmen, apeluje o wprowadzenie w Unii Europejskiej nowych zasad ochrony wizerunku osobistego. W obliczu rosnących obaw związanych z dezinformacją i naruszaniem praw jednostek, autor inicjatywy wskazuje na pilną potrzebę ustanowienia jasnych reguł i wytycznych, mających na celu zapobieganie nieuzasadnionemu oskarżaniu i zniesławianiu osób, firm i instytucji.

Jego apel wynika osobistych doświadczeń, gdzie biznesmen był obiektem polityki szkalowania jego wizerunku w licznych tytułach prasowych, czego efektem były negatywne konsekwencje społeczne i zawodowe. W dzisiejszej rzeczywistości przypięcie osobie prywatnej czy przedsiębiorcy rosyjskiej łatki – nawet bez żadnych dowodów – oznacza biznesową śmierć i blamaż reputacji osobistej. To gorsze od przestępstwa – podkreśla Robert Szustkowski.

Okazuje się bowiem, że po wielu latach procesów oraz wyroków sądów polskich (2020) oczyszczających go z wszelkich podejrzeń i pomówień o ‘’związki z Rosją i służbami obcego państwa’’ czy przeprosin na łamach czołowych dzienników informacyjnych w Polsce, nadal jest ofiarą prześladować wybranych redakcji… Dlatego teraz wzywa do wprowadzenia nowych zasad ochrony wizerunku osobistego w krajach UE, podkreślając, że pomawianie osób bez wiarygodnych dowodów narusza ich prawa i szkodzi reputacji.

Nowa inicjatywa społeczna, ogłoszona przez Roberta Szustkowskiego w Szwajcarii, sprowadza się do propozycji rozszerzenia Europejskiej dyrektywy prawnej tzw. „Prawa do bycia zapomnianym” na media, umożliwiając osobom fizycznym żądanie usunięcia nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji na temat własnej osoby z wyszukiwarek internetowych. Zaproponowane przez niego rozwiązanie miałoby zapewnić jednostkom mechanizm zwalczania fałszywych oskarżeń i uszczerbku na osobistej reputacji….

Ponadto Szustkowski sugeruje utworzenie mechanizmu Rzecznika Praw Czytelników (na wzór brytyjskiej instytucji Reader’s Editor, funkcjonującej w wielu redakcjach) w mediach, co umożliwiłoby oskarżonym przedstawienie swojej wersji zdarzeń oraz żądanie sprostowań lub not redakcyjnych do materiałów.

Wzywając do wprowadzenia nowych zasad ochrony wizerunku osobistego w krajach UE, Szustkowski podkreśla wagę ochrony praw i godności jednostki. Jego inicjatywa ma na celu wprowadzenie standardów przejrzystości i odpowiedzialności w przekazach medialnych oraz wspieranie bardziej sprawiedliwych zasad społecznych.

Wobec obecnych wyzwań związanych z dezinformacją i zagrożeniami zewnętrznymi, Unia Europejska musi nadać priorytet ochronie praw jednostki. Dążenie do wprowadzenia nowych zasad ochrony wizerunku osobistego może przyczynić się do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa w Unii Europejskiej – twierdzi autor inicjatywy społecznej.

Autor inicjatywy zwraca uwagę na fakt, iż media – stawiając bezpodstawnie oskarżenia o przeszłość wielu biznesmenów – odwracają uwagę czytelników od prawdziwego problemu i dzisiejszych, realnych zagrożeń, jakimi są uzasadnione obawy w Unii Europejskiej o dezinformację i działania grup powiązanych z rządami obcych państw, wprowadzających kłamliwe informacje do publicznej przestrzeni informacyjnej.

Źródło: https://todaynews.co.uk/2024/04/09/swiss-businessman-robert-szustkowski-calls-for-upholding-eu-personal-image-rights/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment