Skip to content Skip to footer

Tomasz Mrysz nowym członkiem zarządu ds. sprzedaży i marketingu w IPOPEMA TFI

Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI S.A. powołała w skład zarządu dodatkową osobę odpowiedzialną za obszar sprzedaży i marketingu. Nowa funkcja sygnalizuje nacisk Towarzystwa na dalsze wzmocnienie kompetencji w zakresie budowy sieci sprzedaży i promocji usług inwestycyjnych wśród instytucji finansowych oraz niezależnych dystrybutorów.

– Nowe stanowisko jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, rosnącą konkurencję oraz potrzebę jeszcze mocniejszego wsparcia na poziomie dystrybucji i promocji usług naszego Towarzystwa nie tylko wśród partnerów biznesowych, lecz również inwestorów indywidualnych. Mówiąc wprost, naszym absolutnym priorytetem jest wzrost w obszarze funduszy rynku kapitałowego – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.

Z dniem 1 lipca nowe stanowisko powierzono Tomaszowi Mrysz, ekspertowi z 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym w Polsce. Od 2020 roku Tomasz Mrysz jest związany z IPOPEMA TFI, gdzie zarządza Departamentem Sprzedaży i Marketingu, nadzorując współpracę z Klientami Towarzystwa oraz dystrybutorami.

W ramach wykonywanych czynności, Tomasz Mrysz jest odpowiedzialny za realizację strategii marketingowej Towarzystwa.  Wcześniej związany był z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. działając w segmencie najbardziej zamożnych Klientów. W ramach tych organizacji, jednych z największych private bankingów w Polsce, zarządzał ogólnopolską siecią sprzedaży oraz współtworzył strategię dla tego segmentu Klientów. Instytucje finansowe, w których pracował, były doceniane przez rynek i klientów m.in. za najlepsze standardy jakości obsługi.

– Nowe stanowisko członka zarządu jest odzwierciedleniem coraz większej roli jaką pełni sieć dystrybucji i promocja funduszy rynku kapitałowego w miksie produktowym naszego TFI. To nie tylko awans w strukturach, lecz ogromne wyzwanie, jakie postawiono przede mną i całym zespołem. Uważam jednak, że cele, jakie sobie stawiamy, są w naszym zasięgu i z racji na potencjał przychodowości i marżowości, powinny w niedługiej perspektywie przełożyć się na istotny wzrost wartości naszej spółki dla naszego akcjonariusza – dodaje Tomasz Mrysz.

Tomasz Mrysz jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także certyfikowanym Europejskim Doradcą Finansowym fundacji EFPA.

IPOPEMA TFI S.A. działa na rynku od ponad 14 lat i jest największych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem zarządzanych aktywów. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także na tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej. IPOPEMA TFI należy do grupy kapitałowej IPOPEMA, której podmiotem dominującym jest IPOPEMA Securities S.A.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5