Skip to content Skip to footer

Silny złoty na wakacyjnym horyzoncie – kiedy kupimy dolara za mniej niż 4 złote?

Złoty pozostaje najsilniejszy wobec Euro od września 2020 roku, gdy kurs wynosił 4,44 PLN/EUR. Jednocześnie w przypadku dolara amerykańskiego rodzima waluta zbliża się do psychologicznej granicy 4 złotych i osiąga obecnie wartość 4,03 PLN/USD. W odpowiedzi na te dynamiczne zmiany na rynku walutowym, analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy dla złotego na III kwartał 2023 roku.

Pomimo umiarkowanego optymizmu ekspertów ekonomicznych, złoty w ubiegłym kwartale znacząco przerósł oczekiwania rynkowe. Znaczny spadek cen surowców przyczynił się do poprawy salda bilansu płatniczego, co z kolei przyciągnęło zagranicznych inwestorów. Ponadto polski rynek papierów wartościowych wyglądał atrakcyjnie z powodu niskich cen akcji, a obligacje skarbowe oferowały wyższe stopy zwrotu w porównaniu do ich odpowiedników w strefie euro. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym umacnianiu złotego jest również trend spadkowy inflacji CPI.

Czy to czas na zakup euro?
W I kwartale 2023 roku przewidywano, że notowania euro wyniosą 4,65 PLN/EUR na koniec roku. Jednak spadek kursu o ponad 25 groszy w ciągu kilku miesięcy skłonił ekspertów do korekty tych prognoz. Większość scenariuszy wciąż zakłada osłabienie złotego w drugiej połowie roku. Aktualna sytuacja makroekonomiczna wskazuje jednak, że w najbliższych miesiącach trend dla krajowej waluty pozostanie pozytywny. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo utrzymania średniego kursu euro poniżej 4,56 PLN/EUR w III kwartale 2023 roku wynosi 72 procent, a szanse na spadek kursu tej pary walutowej poniżej 4,40 PLN/EUR wynoszą 32 procent.

Dolar ponownie poniżej 4 złotych?
Kurs amerykańskiej waluty przez długi czas oscylował wokół wartości 4 zł, przekraczając trwale ten poziom od momentu rozpoczęcia kryzysu geopolitycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W długoterminowej perspektywie jest to zjawisko niespotykane — w ciągu ostatnich 20 lat dolar przekraczał próg 4,00 PLN/USD jedynie sporadycznie. Jego długotrwałe umocnienie to w dużej mierze efekt pesymistycznych nastrojów rynkowych spowodowanych następującymi po sobie sytuacjami kryzysowymi na świecie. Rynki zdążyły jednak oswoić się z nowym otoczeniem makroekonomicznym i geopolitycznym, co spowodowało odpływ kapitału od walut bezpiecznej przystani takich jak dolar. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że szanse utrzymania średniego kursu dolara poniżej 4,10 PLN/USD w III kwartale 2023 roku wynoszą 74 procent, a prawdopodobieństwo spadku kursu poniżej 4,00 PLN/USD wynosi 30 procent.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment