Skip to content Skip to footer

Rozwody i opieka nad dziećmi: Raport Oferteo.pl dot. zleceńna usługi adwokatów

W maju tego roku Naczelna Rada Adwokacka zmieniła zapis w Kodeksie Etyki Adwokackiej dotyczący prowadzenia działań reklamowych przez kancelarie. W myśl nowych przepisów podmioty te mogą informować o swoich usługach potencjalnych klientów na podobnych zasadach co inne przedsiębiorstwa. Z danych zgromadzonych w Oferteo.pl wynika, że pomoc adwokatów najczęściej jest potrzebna w sprawach rozwodowych.

W artykule znajdują się informacje na temat:
⦁ gałęzi prawa, w ramach których potrzebna jest pomoc;
⦁ zakresu usług poszukiwanych przez klientów;
⦁ terminów, w których najczęściej poszukiwana jest pomoc prawna.

W jakich sprawach poszukiwana była pomoc adwokata?
Użytkownicy Oferteo.pl najczęściej potrzebowali usług adwokata podczas spraw rozwodowych. Liczba takich zleceń stanowiła aż 23% wszystkich zapytań złożonych w serwisie. Liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie – przed pandemią było to średnio 65 tysięcy orzeczeń rocznie. W 2020 r. z powodu ograniczonej pracy sądów orzeczono jedynie 51 tys. rozwodów, natomiast w 2021 r. prawie 61 tys.

Wsparcie adwokackie bywało potrzebne także w sprawach karnych (odsetek takich zleceń wyniósł 22%) oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego – 19%. W tej kategorii zlecenia dotyczyły przede wszystkim spraw sądowych o alimenty oraz przydzielenie opieki nad dziećmi.
Rzadziej składano zapytania o pomoc w zakresie m.in. prawa gospodarczego (4%) czy pracy (3%).

Blisko co drugi zlecający potrzebował obrońcy w sądzie
Adwokaci mogą służyć pomocą prawną nie tylko w zakresie reprezentowania klienta w danej sprawie przed sądem. Zlecenia takie były jednak najczęściej składane w Oferteo i stanowiły 44%. Z kolei 33% użytkowników poszukiwało porady prawnej, a 19% zleceń stanowiły zapytania dotyczące przygotowania pisma lub wniosku do sądu lub innego organu prawnego.

Zazwyczaj (79% przypadków) poszukiwani są adwokaci, którzy mogą przystąpić do danej sprawy „od zaraz”. Co dziesiąty zlecający był w stanie poczekać miesiąc na rozpoczęcie świadczenia usługi. Zaledwie w 2% przypadków pomoc adwokata mogła zostać udzielona w ciągu 3 miesięcy.
Niektóre osoby (7%) określały konkretną datę, od której będą potrzebowali usług kancelarii. Dzieje się tak np. gdy pomoc potrzebna jest jednorazowo, w ramach zaplanowanego wcześniej posiedzenia.

Źródło danych:
Dane pochodzą z zapytań ofertowych, składanych w serwisie Oferteo.pl w styczniu 2022 roku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment