Skip to content Skip to footer

Revolut dołącza do systemu SEPA

Revolut ogłosił że jest już bezpośrednio połączony z systemem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro, ang. Single Euro Payments Area). Dołączenie do ponad 100 instytucji finansowych zrzeszonych w SEPA, w tym największych na świecie banków, to ważny kamień milowy dla Revolut, jako globalnej instytucji płatniczej.

System SEPA umożliwia szybkie, bezpieczne i wydajne dokonywanie płatności między uczestniczącymi bankami na rzecz ich klientów. SEPA to łącznie 36 europejskich krajów członkowskich, 529 milionów klientów korzystających z systemu i 146 miliardów płatności elektronicznych dokonywanych rocznie.

Europejski bank Revolut Bank UAB jest teraz bezpośrednim uczestnikiem systemu SEPA. Umożliwia to bankowi rozliczanie własnych przelewów w euro za pośrednictwem systemu STEP2 (przelewy i polecenia zapłaty SEPA) oraz systemu RT1 (natychmiastowe przelewy SEPA Instant). Zarówno dla klientów detalicznych, jak i firmowych oznacza to szybsze przelewy przy udziale mniejszej liczby pośredników.
Przelewy SEPA docierają zazwyczaj do adresata w kolejnym dniu roboczym. Jednak dzięki natychmiastowym przelewom SEPA Instant, które Revolut oferuje klientom bezpłatnie, klienci detaliczni mogą przesyłać swoje środki w mniej niż 10 sekund do i z innych banków uczestniczących w systemie SEPA Instant.

Jest to dla nas istotny kamień milowy i pierwsza integracja bezpośrednich przelewów bankowych. Revolut sam rozlicza teraz swoje płatności krajowe w Euro dla całej grupy, bez udziału zewnętrznych partnerów. To dowód naszej dojrzałości jako bezpośredniego uczestnika na europejskim rynku bankowym. Dodatkowo, działamy w ramach systemu płatności natychmiastowych Europejskiego Banku Centralnego (system TIPS), dzięki czemu korzystamy ze wszystkich dostępnych systemów płatności natychmiastowych w Euro

Jason Pijnaker, Head of Core Payments w Revolut.

System SEPA został stworzony przez europejską branżę bankową i płatniczą przy wsparciu rządów krajowych, Komisji Europejskiej, Eurosystemu i innych instytucji publicznych. Pomaga Europie osiągnąć cel, jakim jest otwarta strategiczna autonomia w bankowości i płatnościach. Integracja płatności, którą umożliwia system SEPA przyczynia się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności gospodarki europejskiej, eliminując różnice między płatnościami krajowymi i transgranicznymi oraz harmonizując standardy w uczestniczących krajach.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment