Skip to content Skip to footer

Nokia i Apple podpisują długoterminową umowę licencyjną

Nokia ogłosiła podpisanie nowej umowy o wzajemnej licencji patentowej z Apple, która zastąpi obecną licencję wygasającą z końcem 2023 roku. Warunki umowy pozostają poufne między stronami.

Jenni Lukander, prezes Nokia Technologies, powiedziała: „Cieszymy się z zawarcia długoterminowej umowy licencyjnej na patenty z Apple na zasadach współpracy. Umowa odzwierciedla siłę portfela patentów Nokii, wieloletnie inwestycje w badania i rozwój oraz wkład w standardy komórkowe i inne technologie”.

Nokia spodziewa się pierwszych przychodów związanych z nową umową licencyjną w styczniu 2024 roku. Porozumienie jest zgodne z założeniami ujawnionymi przez firmę w komentarzu dotyczącym długoterminowych perspektyw Nokia Technologies w raporcie finansowym za 1 kwartał wydanym 20 kwietnia 2023 roku.

Wiodące w branży portfolio patentowe Nokii opiera się na ponad 140 miliardach euro zainwestowanych w badania i rozwój od 2000 roku i składa się z około 20 000 rodzin patentów, w tym ponad 5500 rodzin patentów uznanych za kluczowe dla 5G. Nokia wnosi swoje wynalazki do otwartych standardów w zamian za prawo do licencjonowania ich na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (FRAND). Firmy mogą licencjonować i wykorzystywać te technologie bez konieczności dokonywania własnych znacznych inwestycji w standardy, napędzając innowacje i rozwój nowych produktów i usług dla konsumentów.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment