Skip to content Skip to footer

Młode pokolenie kupujących jest gotowe na sztuczną inteligencję, AR i roboty

Wraz z obecnym postępem technologicznym i zmieniającymi się preferencjami konsumentów, branża detaliczna w ostatnim czasie przechodzi znaczące zmiany. W perspektywie kolejnych lat, narzędzia AI (Artificial Intelligence), rozszerzona rzeczywistość czy roboty mają duże szanse na zdominowanie krajobrazu sklepów stacjonarnych i internetowych. Nowy raport „The Future of Retail” opublikowany przez Klarnę, globalną sieć płatności i zakupów wspieraną przez sztuczną inteligencję, ujawnia, jakie zmiany muszą wprowadzić sprzedawcy detaliczni, aby zdobyć lojalnych klientów w przyszłości.

W badaniu „The Future of Retail” przeanalizowano opinie konsumentów z różnych pokoleń (między 18 a 77 rokiem życia) na temat przyszłości handlu. Zbadano ich potrzeby i prognozy na temat postępu technologicznego za 18 lat, gdy pokolenie Z (obecnie 18-26 lat), powszechnie określane jako „pokolenie smartfonów”, skończy 40 lat i wraz z Milenialsami (obecnie 27− 42 lata) stanie się dominującymi klientami. Wyniki ujawniły ich przewidywania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości i robotów na doświadczenia zakupowe w 2041 roku. Co więc według nich przyniesie przyszłość?

  • Większa personalizacja zajmie pierwsze miejsce na liście życzeń. 65 proc. respondentów chce, aby w przyszłości doświadczenia zakupowe były bardziej spersonalizowane, a 36 proc. jest przekonanych, że tak się stanie, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.
  • Większość kupujących modę nie będzie fizycznie przymierzać ubrań. Tylko połowa uczestników badania uważa, że będzie przymierzać ubrania w taki sam sposób jak obecnie (53 proc). Zamiast tego 48 proc. respondentów planuje korzystać z wirtualnych przymierzalni, 28 proc. wybierze rozszerzoną rzeczywistość (AR), a 23 proc. deklaruje, że będzie polegać na sztucznej inteligencji (AI), aby dowiedzieć się, które ubrania najlepiej pasują do ich sylwetki i stylu.
  • Odpowiednio zaprogramowane roboty, doradcy ds. mody i wirtualni osobiści asystenci zakupowi będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Blisko 60 proc. wszystkich badanych jest otwarta na pomysł, by to robot podszedł do nich w sklepie w celu dokonania pomiarów i zarekomendowania odpowiednich produktów dopasowanych do ich stylu. 18 proc. respondentów bierze pod uwagę taką możliwość w zależności od wyglądu i zachowania robota. 34 proc. badanych chce mieć dostęp do wirtualnych „osobistych sprzedawców”, którzy mogą udzielać rekomendacji w oparciu o ich styl i gust modowy podczas zakupów online.
  • Rozszerzona rzeczywistość (AR) podniesie jakość przyszłych zakupów w sklepach. Zdecydowana większość badanych (81 proc.) oczekuje, że rozszerzona rzeczywistość (AR) poprawi ich doświadczenia zakupowe w sklepie stacjonarnym w przyszłości, a co trzeci z nich (37 proc.) uważa, że technologia ta ostatecznie stanie się standardem w punktach sprzedaży.
  • Wirtualna rzeczywistość (VR) nie zastąpi prawdziwych zakupów. Mniej niż połowa przedstawicieli pokolenia Z (43 proc.) uważa, że zakupy w wirtualnej rzeczywistości (VR) przewyższą rzeczywiste doświadczenia zakupowe w ciągu najbliższych dwóch dekad.
  • Przyszłość jest bezgotówkowa. Osoby z pokolenia Z i Milenialsi (64 proc.) zgadzają się z prognozą, że większość sklepów fizycznych będzie całkowicie bezgotówkowa w ciągu 18 lat, a 31 proc. z nich uważa, że zmiana ta nastąpi już w 2028 roku.


Przyszłość jest zielona
Oprócz postępu technologicznego, młodsze pokolenia (18-42 lata) zauważają również konieczność zaangażowania się całej branży zakupowej w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (57 proc.). Wielu konsumentów ma również nadzieję, że w przyszłości więcej sklepów będzie oferować program odkupu rzeczy (33 proc.), a zaraz za nim – opcje wynajmu (32 proc.). Co więcej, ponad połowa badanych w każdym wieku (52 proc.) oczekuje bardziej zrównoważonego podejścia do branży modowej, a co trzeci respondent deklaruje, że będzie częściej sprzedawać (26 proc.) i kupować (37 proc.) używane przedmioty.

Prognozy AI
Spojrzenie w przyszłość nie byłoby takie samo bez konsultacji z Chatem GPT, który według przewidywań ekspertów, będzie miał niedługo znaczący wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Co według narzędzia opracowanego przez OpenAI będzie największą zmianą dla klientów robiących zakupy w 2041 roku?

„Największą zmianą dla konsumentów podczas robienia zakupów w 2041 roku będzie prawdopodobnie powszechne wykorzystanie technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), które umożliwią im wirtualne przymierzanie produktów i sprawdzenie ich przed dokonaniem zakupu. Ponadto spersonalizowane rekomendacje oparte na wcześniejszych preferencjach staną się jeszcze bardziej dokładne i powszechne, dzięki czemu zakupy będą bardziej wydajne i dostosowane do indywidualnych potrzeb”- ChatGPT, chatbot sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI.

Cały raport opracowany przez Klarnę dostępny jest tutaj: The Future of Retail.

Metodologia:
Klarna przeprowadziła ankietę internetową we współpracy z agencją badawczą Dynata w pięciu krajach (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Szwecja) w kwietniu 2023 r. W sumie w badaniu wzięło udział ponad 5000 konsumentów z czego 1108 pochodziło z USA. Liczebność próby była reprezentatywna dla całego kraju i obejmowała zarówno użytkowników Klarna, jak i osoby niekorzystające z jej narzędzi.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment