Skip to content Skip to footer

Kurski i Kamiński poza Bankiem Światowym

Minister Finansów potwierdził, że Jacek Kurski oraz Kacper Kamiński stracili intratne posady w Banku Światowym. Jacek Kurski do niedawna pełnił rolę zastępcy dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty, Kacper Kamiński był z kolei asystentem/doradcą Dyrektora Wykonawczego.

– Otrzymałem pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim – potwierdził we wpisie minister Andrzej Domański, który wcześniej zastąpił prezesa NBP, Adama Glapińskiego w roli gubernatora Polski w Banku Światowym. Już 22 grudnia Rada Ministrów przyjęła rezolucję o usunięciu Jacka Kurskiego z tego stanowiska. Jacek Kurski, wcześniej był m.in. prezesem Telewizji Polskiej, Kacper Kamiński zaś radnym w podwarszawskiej miejscowości Otwock.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment