Skip to content Skip to footer

KPMG w sektorze Real Estate. Monika Dębska-Pastakia dołącza do zespołu

Do grona ekspertów w sektorze Real Estate w Departamencie Deal Advisory w KPMG w Polsce dołączyła Monika Dębska-Pastakia, która na stanowisku Partner Associate wspiera klientów z branży nieruchomości w doradztwie strategicznym i operacyjnym, obejmującym transakcje sprzedaży, restrukturyzacji portfeli nieruchomości, sale & leaseback, equity injections, wyceny czy finansowania nieruchomości oraz ESG dla sektora Real Estate.

Nieruchomości odpowiadają dziś za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych oraz 40 proc. zużycia energii w Unii Europejskiej. Budownictwo zużywa również ok. 50 proc. zasobów naturalnych. W obliczu wyzwań środowiskowych oraz oczekiwań interesariuszy przejście z gospodarki liniowej na cyrkularną oraz dekarbonizacja sektora stanowić będzie istotny element transformacji sektora Real Estate. Pilną potrzebę złagodzenia wpływu środowiskowego branży budowlanej odzwierciedlają także ostatnie zmiany legislacyjne – mówi Alina Wołoszyn, Partner, Szef Działu Deal Advisory w KPMG w Polsce.

W KPMG Monika Dębska-Pastakia jest odpowiedzialna za utworzenie i rozwój multidiscyplinarnego Zespołu Real Estate Advisory, specjalizującego się w doradztwie strategicznym i operacyjnym dla klientów z sektora Real Estate, obejmującym transakcje sprzedaży, restrukturyzacji portfeli nieruchomości, sale & leaseback, equity injections, wyceny czy finansowania nieruchomości, a także ESG w zakresie wymaganym przez klientów z tego sektora. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca zgłębianiu zagadnień związanych z wpływem ESG na rynek nieruchomości, jak i czekającej branżę fali renowacji oraz przejścia z gospodarki linearnej na gospodarkę obiegu zamkniętego.

Kreowanie strategii portfeli dotyczących transformacji energetycznej nieruchomości, wpływu ESG na wartość portfeli inwestycyjnych jak i przyjęcia zasad gospodarki obiegu zamkniętego jest dla mnie fascynującym obszarem działania, który mogę rozwijać w KPMG rozbudowując zespól Real Estate Advisory i wzbogacając ofertę o dynamicznie zmieniająca się tematykę związana z wymogami legislacji Unii Europejskiej w zakresie ESG oraz ich zastosowania na rynku nieruchomości. Jednym z głównych celów nowego otwarcia dla Zespołu Real Estate Advisory jest aktywne doradztwo dla naszych klientów przy tworzeniu wartości w całym cyklu transformacji oraz dostosowania ich aktywów do neutralności klimatycznej z korzyścią dla łańcuchów wartości i naszej planety – mówi Monika Dębska-Pastakia, Partner Associate w Dziale Deal Advisory, Szef Zespołu Real Estate Advisory w KPMG w Polsce.

Monika Dębska-Pastakia jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym, brokerem i doradcą w obszarze nieruchomości komercyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. Współpracowała z globalnymi funduszami inwestycyjnymi, instytucjami finansowymi, deweloperami, z czego 23 lata poświęciła budowaniu i zarzadzaniu polskiej filii międzynarodowej firmy doradczej w dziedzinie nieruchomości. W ostatnich kilku latach skoncentrowana na zagadnieniach ESG, gospodarce obiegu zamkniętego, fali renowacji i ich wpływu na transformacje branży nieruchomości w Europie.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment