Skip to content Skip to footer

Kiedy inflacja spadnie poniżej 10 procent?

Piąty miesiąc z rzędu redukcji odczytów inflacji potwierdza utrzymanie oczekiwanego przez rynek trendu spadkowego. To znaczna poprawa głównego wskaźnika, szczególnie względem rekordowych 18,4 procent w lutym. Poprawie koniunktury sprzyja okres letni oraz związane z nim zmniejszone zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Po raz pierwszy od końca 2019 roku ceny spadły w ujęciu miesiąc do miesiąca. W jakim kierunku będzie zmierzać wartość polskiego pieniądza? Analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy inflacyjne.

Kiedy inflacja spadnie poniżej 10 procent?
Chociaż poprawa koniunktury jest odczuwalna, wciąż znacząca inflacja bazowa na poziomie 10,7 procent rok do roku, wskazuje na pewną niestabilność cen w gospodarce. Ten wskaźnik, pomijający skrajnie zmienną dynamikę cen żywności czy energii, sugeruje trwałe napięcia inflacyjne. Mimo że inflacja CPI będzie nadal maleć, to tempo jej spadku zwolni w drugiej połowie roku m.in. ze względu na wysoką wartość inflacji bazowej. Eksperci wskazują, że do końca III kwartału 2023 roku wskaźnik inflacji CPI może osiągnąć wartości jednocyfrowe, ale dalsze spadki będą mniejsze. Polski cel inflacyjny to 2,5 procent z możliwością odchylenia o jeden punkt procentowy. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten ambitny próg pozostanie nieosiągnięty przynajmniej do końca 2025 roku. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, prawdopodobieństwo spadku notowań inflacji CPI poniżej 10 procent r/r za sierpień 2023 w odczycie GUS wynosi 64 procent.

Niższa inflacja nie oznacza spadku cen
Choć inflacja maleje, ceny w sklepach nie spadają. Aby konsument mógł odczuć spadek cen, potrzebna jest deflacja, czyli wzrost siły nabywczej pieniądza. W ostatnim czasie pojawiały się subtelne sygnały tego procesu w ujęciu miesiąc do miesiąca, co nie oznacza jednak zjawiska deflacji w skali rocznej. Eksperci przewidują, że inflacja CPI będzie dalej maleć, osiągając jednocyfrowe wartości, wciąż jednak daleko im będzie do zjawiska deflacji. Ponadto prężnie działający rynek pracy i związana z nim spirala płacowa — presja na wzrost wynagrodzeń — może przyczynić się do dłuższego podtrzymania wysokich odczytów inflacji. Niemalże każdy kraj na świecie boryka się z podobnymi problemami inflacyjnymi, co może wpłynąć na decyzje inwestorów oraz politykę monetarną banków centralnych. Zmiany cen surowców na rynkach światowych, niestabilność geopolityczna czy ewentualne zmiany w polityce gospodarczej głównych partnerów handlowych Polski mogą wpłynąć na kształtowanie się inflacji nad Wisłą. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że szanse na odwrócenie trendu spadkowego inflacji w 2023 roku wynosi 21 procent.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment