Skip to content Skip to footer

Jan Banasiński w zespole bankowości i finansów kancelarii SK&S

SK&S poszerza swój zespół o nowego radcę prawnego, Senior Counsela. W połowie listopada 2023 roku do praktyki bankowości i finansów dołączył Jan Banasiński.

Jest ekspertem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz instytucji finansowych w obszarze transakcyjnym, regulacyjnym, a także procesowym. Doradzał bankowi państwowemu i bankom komercyjnym przy największych transakcjach bankowych ostatniej dekady, w ramach strukturyzowania finansowań dłużnych, opartych o standard LMA (Loan Market Association), głównie w transakcjach nieruchomościowych, LBO, eksportowych oraz infrastrukturalnych.

Z ramienia Departamentu Prawnego mec. Banasiński nadzorował wprowadzenie strategii „go green” w Banku Ochrony Środowiska oraz prawne aspekty procesów KYC/AML. Jednocześnie jako Dyrektor Departamentu Prawnego był odpowiedzialny za kwestie strategiczne, w tym współtworzenie i wprowadzenie strategii procesowej w odniesieniu do spraw związanych z kredytami i pożyczkami powiązanymi z walutami obcymi.

W ramach SK&S wzmocni przede wszystkim obszar transakcyjny i regulacyjny, a dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie ESG wesprze również ten obszar kancelarii. Wspólnie z dr. Marcinem Olechowskim, adwokatem, szefem praktyki prawa bankowego i regulacji finansowych oraz dr. Wojciechem Iwańskim, adwokatem, partnerem w kancelarii będą rozwijać strategicznedoradztwo w sprawach regulacyjnych.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment