Skip to content Skip to footer

Inwestycje w złoto kuszą Polaków w 2022. Na rynku pojawił się nowy fundusz Ipopema TFI

Fundusze metali szlachetnych od miesięcy cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. W zeszłym roku aktywa w nich zgromadzone przekroczyły 1,8 mld zł. Zainteresowanie rośnie w dobie trwającej niepewności w globalnych gospodarkach oraz rosnącej inflacji. Złoto i metale szlachetne – zdaniem analityków – pozwalają inwestorom na lepsze zdywersyfikowanie portfela oszczędności przed realną utratą wartości w związku z dynamicznym wzrostem cen. Obserwując właśnie takie środowisko dla inwestycji IPOPEMA TFI zdecydowało się przekształcić jeden ze swoich funduszy otwartych w IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych.

Nowy Subfundusz jest ciekawym połączeniem kilku strategii, które do tej pory występowały na rynku, ale w różnych, oddzielnych rozwiązaniach. Wykorzystuje ekspozycję na rynek złota, innych metali szlachetnych oraz dodatkowo daje możliwość aktywnego wykorzystania potencjału jaki daje rynek akcji poprzez aktywną selekcję spółek z branży wydobywczej działających w tym sektorze.

W okresie dużej zmienności i niepewności na rynkach finansowych złoto zazwyczaj zyskuje na wartości, dzięki temu, że jest postrzegane jako tzw. „bezpieczna przystań” przez inwestorów. Dodatkowo poprzez relatywnie niskie znaczenie popytu i wykorzystanie metali szlachetnych w sektorze przemysłowym, wahania ich cen są̨ znacznie mniej powiązane z rynkiem akcji i obligacji. Co więcej, w okresach ujemnych realnych stóp zwrotu z depozytów i obligacji skarbowych, inwestycje w metale szlachetne okazują się jedną z klas aktywów zyskujących na cenie – komentuje Piotr Humiński – Zarządzający Portfelami w IPOPEMA TFI.

Światowa struktura popytu na kruszec głównie generowana jest poprzez popyt inwestycyjny, który stanowił w przybliżeniu ok. 47% światowego zapotrzebowania w roku 2020. Na drugim miejscu znajduje się popyt związany z branżą jubilerską, który odpowiada za ok. 38% światowego zapotrzebowania. Pozostałymi czynnikami są technologia (8%) oraz banki centralne (7%). Jednak tylko jeden z wymienionych czynników jest pozytywnie skorelowany z ceną złota i de facto ma największy wpływ na zmiany ceny kruszcu złota – jest nim sektor inwestycyjny.

IPOPEMA TFI łączy trzy składniki portfela. Korzystnych wyników zarządzający nowym funduszem będą poszukiwać w funduszach złota ETF (50-70% portfela), pozostałych metali szlachetnych (do 20% portfela) oraz w potencjalne jaki dają akcje i ETF-y spółek działających na rynku złota i innych metali szlachetnych (0-30% portfela). W celu osiągnięcia niższych kosztów oraz lepszego odwzorowania ceny kruszcu, zwiększony został limit inwestycyjny dla funduszu otwartego z 20% do 50%. W tym zakresie, Fundusz będzie bazował na dwóch produktach renomowanych globalnych podmiotów zarządzających – Invesco Physical Markets PLC oraz iShares Physical Metals PLC.

IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu w oparciu o inwestycje realizowane za pośrednictwem funduszu w międzynarodowe rynki złota i metali szlachetnych. Oferta dostępna jest dla inwestorów, którzy dysponują wolną kwotą oszczędności już na poziomie 500 PLN.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5